Трудовий договір№ 4, квітень 2013

Незважаючи на те, що керівник підприємства з точки зору трудового законодавства є таким самим найманим працівником, як і інші, на практиці трудові відносини з ним мають істотні особливості, пов’язані, насамперед, із призначенням на посаду і звільненням. У статті автор дає відповіді на такі запитання: хто є по відношенню до керівника роботодавцем і, відповідно, хто повинен підписувати документи про призначення керівника на посаду; як бути в ситуації, якщо керівник звільняється зі своєї посади на одному підприємстві, де він оформлений за основним місцем роботи, і залишається на своїй посаді на іншому підприємстві, де працює за сумісництвом; як правильно звільнити керівника у зв’язку із закінченням строку контракту, що був до цього переукладений на новий строк; як оформити звільнення керівника у випадку усунення його від виконання обов’язків за рішенням власника (уповноваженого ним органу)? Статтю доповнено зразками формулювань наказів про призначення на посаду і звільнення керівника

Автор: 
Володимир Забудський№ 3, березень 2013

З 1 січня 2013 р. набрав чинності новий Закон України «Про зайнятість населення», яким передбачено не тільки нові квоти, штрафи, звіти та пільги з ЄСВ, про які ми писали в попередньому номері, а й деякі нові заборони для роботодавців. Зокрема роботодавцям забороняється вчиняти дії, спрямовані на приховування трудових відносин. Як відомо, найчастіше трудові відносини приховуються за договорами цивільно-правового характеру, тому в статті автор наводить основні відмінності трудового і цивільно-правового договору, а також звертає увагу читачів на відповідальність, що може настати в разі виявлення інспектором праці прихованих трудових відносин

Автор: 
Тетяна Мойсеєнко№ 1, січень 2013

Посада головного бухгалтера є однією з ключових на підприємстві. І якщо головбух раптом захворіє на тривалий час, робота може зупинитися просто через те, що підприємство не було готове до такої ситуації. Зразу виникнуть питання, чи можна зобов’язати бухгалтера тимчасово виконувати обов’язки головного бухгалтера на час його хвороби? Чи може ці обов’язки тимчасово виконувати сторонній працівник або навіть керівник підприємства? Як правильно оформити виконання обов’язків головного бухгалтера та оплатити таку додаткову роботу?

Автор: 
Олена Лєснікова№ 1, січень 2013

Підприємство зобов’язане організувати проведення щозмінних передрейсових та післярей­сових медичних оглядів водіїв транспортних засобів навіть якщо експлуатується тільки один автомобіль. Окрім цих медоглядів законодавством передбачені також попередні (до прийняття на роботу), періодичні та позачергові медичні огляди водіїв. Водночас на практиці найбільші труднощі викликає організація саме передрейсових та післярейсових медоглядів, адже вони проводяться безпосередньо на підприємстві, на відміну від інших медоглядів, відповідальність за які бере на себе медичний заклад

Автор: 
Катерина Руденко№ 7, липень 2012

Посада головного бухгалтера є однією з ключових на підприємстві. Тому хоча головбух, як і будь-який інший працівник, має право звільнитися за власним бажанням, процедура його звільнення може передбачати певні особливості, пов’язані, зокрема, з необхідністю передати справи. Про те, як і кому передати справи, як оформити таке передання, як новому головному бухгалтеру убезпечити себе від відповідальності за можливі помилки попередника, — у статті

Автор: 
Наталя Лапіна№ 7, липень 2012

Громадянин може реалізувати своє право на працю шляхом укладення трудового договору як з підприємством, установою чи організацією, так і з фізичною особою — підприємцем. Під­при­ємець, як і будь-який роботодавець, повинен забезпечити своїм працівникам умови праці, передбачені КЗпП, встановити оплату не нижче мінімального рівня, а також забезпечити інші соціальні гарантії, у т. ч. соціальне страхування і соціальне забезпечення, відповідно до законодавства. Водночас існують певні особливості в оформлені трудових відносин між працівником і фізичною особою — підприємцем

Автор: 
Таміла Радченко№ 5, травень 2012

Відсторонення, зазвичай, є правом, а не обо­в’язком роботодавця, але в деяких випадках це його прямий обов’язок згідно із законодавством. У статті йдеться про те, в яких саме випадках може, а в яких — має здійснюватися відсторонення, чи зберігається при цьому заробітна плата за працівником, як оформити відсторонення тощо

Автор: 
Павло Ходаковський, Олеся Павлинська№ 12, грудень 2011

Відповідно до пункту 4 статті 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у разі вчинення працівником прогулу без поважних причин. Пункт 4 статті 40 КЗпП має застосувуватися з додержанням правил, установлених для накладення дисциплінарного стягнення, докладніше про які — у статті

Автор: 
Ольга Писанко№ 8, серпень 2011

Для соціального захисту працівників, обраних до складу виборних профспілкових органів, законодавством встановлені додаткові умови проведення звільнення порівняно з працівниками, які не входять до керівного складу профспілок. Зокрема звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди цього органу, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки. Автор розповідає про те, як реалізувати таку норму законодавства на практиці

Автор: 
Олександр Слєпченко№ 7, липень 2011

Працівники можуть бути обрані на виборні посади, наприклад, міських, сільських, селищних голів, до профспілкових органів, на посади голови та членів колегіальних органів управління підприємством. Трудовий договір з такими працівниками припиняється на підставі пункту 5 статті 36 КЗпП. При цьому законодавство гарантує їм після закінчення повноважень за виборною посадою надання попередньої роботи (посади), а її якщо її немає — іншої рівноцінної роботи (посади) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві.

Автор: 
Таміла Радченко№ 4, квітень 2011

Нині практично ніхто не застрахований від вірогідності стати жертвою кримінального переслідування, причому як за наявності для цього об’єктивних і законних підстав, так і за їх відсутності. Причин для цього може бути безліч, серед яких — і надмірна увага працівників правоохоронних органів, і низький рівень знання пересічними громадянами законодавства, і воля випадку, а також свідоме вчинення особою протиправного злочинного діяння, тобто злочину, що кваліфікується за відповідною статтею Кримінального кодексу України

Автор: 
Мирослава Сорока№ 3, березень 2011

Останнім часом в Україні почастішали трудові спори між роботодавцями та працівниками, які вимагають відшкодування заподіяної їм моральної шкоди. Якщо в минулому такі вимоги висувалися рідко, то тепер рівень правосвідомості населення зріс, і до вимог про поновлення на роботі, стягнення заборгованої заробітної плати тощо, працівники-позивачі все частіше додають вимоги про відшкодування моральної шкоди

Автор: 
Володимир Забудський№ 1, січень 2011

Условия коллективных договоров и договоров о труде, ухудшающие положение работников по сравнению с действующим законодательством о труде и соглашениями, являются недействительными. Далее рассмотрим, каковы последствия таких условий

Автор: 
Анатолий Радчук, Елена Беловодская№ 1, січень 2011

У листопаді 2010 р. набрали чинності зміни до порядку реєстрації трудових відносин між фізичною особою — підприємцем і найманим працівником, що суттєво спрощують цю процедуру

Автор: 
Майя Шурко№ 12, грудень 2010

Висока інтенсивність дорожнього руху висуває підвищені вимоги до стану здоров’я водіїв. Своєчасно виявити порушення та розлади в стані здоров’я можна лише завдяки регулярному проходженню ними обов’язкових медичних оглядів

Автор: 
Зоя Бобруль