Трудовий договір№ 12, грудень 2010

Через фінансово-економічну кризу 2008 р. економіка країни зазнала значних втрат. Простої на підприємствах призвели до масового скорочення працівників. Реалізація антикризового законодавства у сфері зайнятості протягом 2009–2010 рр. дала змогу дещо загальмувати масове звільнення, посилити в шукачів роботи мотивацію до праці. Але, безумовно, і сьогодні проблеми у сфері зайнятості ще існують.№ 10, жовтень 2010

Національний координатор проекту «Рівність жінок і чоловіків у світі праці» Сергій Савчук переконаний, що в Україні ситуація з рівними правами на робочих місцях ще далека від ідеальної чи хоча б європейської моделі. Багато робиться в цьому напрямку, зокрема, на законодавчому рівні, але проблеми залишаються. І вони не стільки законодавчого порядку, скільки суспільного — усе ще великий вплив мають стереотипи№ 8, серпень 2010

Робота журналіста завжди вважалася престижною. Водночас наразі досить неврегульованими залишаються трудові відносини, зокрема, із журналістами-позаштатниками. Крім того, існують відмінності в питаннях оплати праці та пенсійного забезпечення журналістів залежно від форми власності ЗМІ — приватна чи державна (комунальна). У матеріалі автор розглядає питання укладення трудового договору, оплати праці, надання відпусток, соціального захисту й охорони праці журналістів

Автор: 
Олександр Бурмагін№ 2, лютий 2010

Більшість нормативних актів, які регулюють питання направлення працівників на роботу за кордон на термін понад 60 календарних днів, ухвалені ще за радянських часів. У сучасних реаліях їхні норми значно застаріли, хоча самі акти чинні й досі. У статті розглянуті окремі нюанси оформлення трудових відносин із працівниками закордонних філій і представництв українських юридичних осіб

Автор: 
Олександр Слєпченко№ 1, січень 2010

У зв’язку з несприятливими економічними умовами почастішали випадки масових звільнень працівників, значна частина яких проведена з порушенням норм трудового законодавства, що дає працівникам право оскаржувати незаконне звільнення. Роботодавцям, у свою чергу, слід бути готовими до поновлення на роботі незаконно звільнених працівників. Про передбачений законодавством порядок поновлення на роботі — у статті

Автор: 
Ольга Кучерук№ 12, грудень 2009

У статті проаналізовано правовий статус дочірніх підприємств і філій, їхній статус як роботодавців та особливості трудових відносин з керівником і працівниками дочірніх підприємств і філій

Автор: 
Євгенія Новичкова№ 10, жовтень 2009

У матеріалі подано відповіді на поширені запитання, що стосуються педагогічних і науково-педагогічних працівників: сумісництво посад, зарахування окремих періодів до стажу, що дає право на виплату надбавки за вислугу років, й до стажу, що дає право на наукову пенсію, виплата грошової винагороди та ін.

Автор: 
Оксана Ткаченко№ 10, жовтень 2009

Звільнення працівників за пунктом 1 статті 41 КЗпП викликає багато запитань, особливо якщо йдеться про одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником підприємства. У статті розглянуто правові підстави та порядок звільнення працівників на цій підставі

Автор: 
Олеся Павлинська№ 7, липень 2009

У квітні (№ 4, 2009) було розглянуто загальний порядок проходження служби в органах внутрішніх справ. У цьому номері автор розглядає питання прийняття на службу: етапи процедури прийняття й документи, які необхідно оформити підрозділу по роботі з персоналом

Автор: 
Катерина Ткаченко№ 4, квітень 2009

Прохождение службы лицами рядового и начальствующего состава имеет целый ряд существенных отличий от обычной работы граждан других категорий. Особенности касаются длительности рабочей недели, порядка предоставления и видов отпусков, оснований для увольнения со службы и некоторых других аспектов. В частности, для лиц рядового и начальствующего состава установлена 41-часовая рабочая неделя. В необходимых случаях они несут службу сверх установленной продолжительности рабочего дня, а также в выходные и праздничные дни

Автор: 
Екатерина Ткаченко№ 12, грудень 2008

Заключение предприятием договора гражданско-правого характера имеет свои особенности в зависимости от того, с кем он заключается — с физлицом-непредпринимателем, с частным предпринимателем, уплачивающим единый налог, или же с предпринимателем, работающим на общей системе налогообложения.Подробнее об этом читайте в материале

Автор: 
Надежда Реутова№ 9, вересень 2008

Невідповідність працівника посаді чи виконуваній роботі за станом здоров’я може бути підставою для його звільнення з ініціативи роботодавця за пунктом 2 статті 40 КЗпП.

Автор: 
Олена Саврова№ 9, вересень 2008

Із керівниками акціонерних товариств укладаються трудові договори або контракти, отже на них повною мірою поширюється дія трудового законодавства. Водночас окремі аспекти трудових відносин із працівниками цієї категорії на сьогодні чітко не врегульовані і до вирішення відповідних питань на законодавчому рівні потребують докладного відображення в установчих документах товариства, зокрема в статуті…

Автор: 
Олена Кузнечікова№ 8, серпень 2008

Працівники, що належать до категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на низку пільг та компенсацій, що надаються, зокрема, за місцем роботи. Так, працівникам — чорнобильцям 1 та 2 категорій, а також одному з батьків дитини-інваліда, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або особі, яка їх замінює,щорічна чергова відпустка надається узручний для них час. Окрім того, такі працівники мають право на додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати строком14 робочих днів на рік

Автор: 
Ольга Хамайдюк№ 8, серпень 2008

Відповідно дочинного законодавства роботодавцеві надається право вільного найму працівників та право укладати з ними договори щодо використання їхньої ж праці. Тобто роботодавець самостійно добирає працівників з необхідним йому освітнім чи кваліфікаційним рівнем, в т. ч. іноземців, — за умови, що в Україні (регіоні) немає працівників, здатних виконувати цей вид роботи, або є достатні обґрунтування доцільності використання праці іноземних фахівців. Далі — у статті

Автор: 
Ілля Довженко