Трудовий договір№ 6, червень 2008

Результати атестації працівників слугують обґрунтованою підставою для прийняття керівником підприємства важливих кадрових рішень. Водночас проводиться вона винятково у випадках та в порядку, прямо передбачених законодавством. У разі недотримання відповідних вимог результати атестації не матимуть жодного юридичного значення. Про підготовчий період, організацію та проведення, а також результати атестації — у статті

Автор: 
Віктор Рожнов№ 4, квітень 2008

У попередніх номерах (№ 2, 3, 2008) ми розглянули загальний порядок звільнення працівника в разі порушення ним трудової дисципліни, а також розпочали вивчення судової практики окремо за кожною з підстав. На завершення розглянемо судову практику звільнення з тих підстав, що пов’язані з винними діями керівника підприємства

Автор: 
Віктор Костюк№ 4, квітень 2008

Основна законодавча вимога для звільнення з ініціативи працівника — подання працівником заяви про звільнення із зазначенням дати звільнення не пізніше ніж за два тижні. Але в деяких випадках працівник може звільнитися до закінчення двотижневого терміну. Відповідно до статистики судового розгляду трудових спорів найпоширенішими порушеннями трудового законодавства, які стають підставою для звільнення працівника за власним бажанням у порядку частини третьої ст. 38 або ст.

Автор: 
Олена Кузнечікова№ 3, березень 2008

У попередньому номері (№ 2, 2008) ми розглянули загальний порядок розірвання трудового договору в разі порушення працівником трудової дисципліни. У продовження теми звертаємо увагу читачів на судову практику розгляду трудових спорів окремо за кожною з підстав припинення трудового договору

Автор: 
Віктор Костюк№ 3, березень 2008

Згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці та особи без громадянства мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов’язки, що й громадяни України. Зокрема, іноземці та особи без громадянства можуть прибути в Україну для працевлаштування на визначений термін.

Автор: 
Ілля Довженко№ 2, лютий 2008

Окреме місце серед підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця посідають ті, що пов’язані з порушенням працівниками трудової дисципліни. Звільнення в таких випадках — це визначена на підставі актів трудового законодавства процедура розірвання трудового договору з працівником у разі невиконання чи неналежного виконання ним покладених на нього трудових обов’язків. У матеріалі розглянуто правові підстави та умови проведення такої процедури, а також наведено приклади із судової практики

Автор: 
Віктор Костюк№ 1, січень 2008

Согласно статье 251 КЗоТ собственнику или уполномоченному им органу предоставлено право вводить ограничения совместной работы на одном и том же предприятии лиц, являющихся близкими родственниками или свояками, если в связи с выполнением трудовых обязанностей они непосредственно подчинены или подконтрольны один другому. Близкими родственниками или свояками являются: родители, супруги, братья, сестры, дети, а также родители, братья, сестры и дети супругов.Подробнее — в статье

Автор: 
Анатолий Радчук, Елена Беловодская№ 12, грудень 2007

Відповідно до чинного законодавства ліквідація — це форма припинення юридичної особи, коли вона перестає існувати, а її права та обов’язки не переходять до інших юридичних осіб, а реорганізація — це форма припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення, у результаті яких відбувається передача майна, прав та обов’язків цієї юридичної особи до правонаступника (правонаступників).

Автор: 
Віктор Костюк№ 10, жовтень 2010

Указом Президента Украины от 29 октября 2010 г. № 879/2009 период октябрь-ноябрь 2010 г. определен как время проведение очередного осеннего призыва граждан Украины на срочную воинскую службу. В этот период актуальным для кадровых служб становится вопрос увольнения работников в связи с призывом. В статье автор рассмотривает, как правильно оформить увольнение работника, призванного на срочную воинскую или на альтернативную (невоинскую) службу, а также некоторые другие вопросы, связанные с воинской обязанностью работающих граждан

Автор: 
Елена Савосько№ 11, листопад 2007

Роз’їзний характер робіт передбачає виконання робіт на об’єктах, розташованих на значній відстані від місця розміщення організації, у зв’язку з поїздками в неробочий час від місця знаходження організації (пункту збору) до місця роботи на об’єкті і назад.

Автор: 
Тетяна Волошина№ 11, листопад 2007

Оформлення службового відрядження — дуже клопітка справа, адже кожне відрядження має бути належним чином оформлене, щоб підприємство мало підстави провести відповідні компенсації. При цьому слід враховувати цілу низку вимог законодавства, докладніше про які читайте в статті

Автор: 
Олена Кузнечікова№ 10, жовтень 2007

Відсторонення від роботи полягає в тому, що працівник тимчасово не допускається до виконання обов’язків, передбачених трудовим договором. На відміну від звільнення в разі відсторонення від роботи трудовий договір з працівником не припиняється, трудова книжка не видається і розрахунок не проводиться. Докладніше про передбачені законодавством випадки відсторонення працівників від роботи читайте в матеріалі

Автор: 
Наталія Єфанова№ 9, вересень 2007

Сучасний стан ринку праці в Україні засвідчує його нагальну потребу у висококваліфікованих працівниках. Для ефективного поєднання працівниками роботи і навчання законодавство запроваджує спеціальні соціально-трудові гарантії, які різняться залежно від виду навчального закладу, в якому навчається працівник, — середні та професійно-технічні навчальні заклади, вищі навчальні заклади та аспірантура

Автор: 
Віктор Костюк№ 9, вересень 2007

Припинення трудового договору за угодою сторін часто плутають зі звільненням працівника за власним бажанням. Однак це зовсім різні підстави припинення трудових відносин. Тому в разі звільнення за пунктом 1 статті 36 КЗпП потрібно враховувати окремий порядок його проведення та оформлення, а також переваги та недоліки як для працівника, так і для роботодавця, що залежать від конкретної ситуації

Автор: 
Олена Кузнечікова№ 8, серпень 2007

У попередньому номері (№ 7, 2007) було розглянуто умови роботи за сумісництвом, зокрема порядок прийняття на роботу за сумісництвом, режим роботи, оплату праці і соціальні гарантії сумісників. Водночас робота при суміщенні професій (посад) також має низку особливостей. Детальніше — у статті

Автор: 
Олена Кузнечікова