Умови праці№ 4, квітень 2011

Віднесення роботи оператора заправних станцій до категорії робіт із шкідливими умовами праці для підтвердження права на пільги і компенсації можливе тільки на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці, порядок проведення якої затверджений постановою КМУ від 1 серпня 1992 р. № 442

Автор: 
Ольга Чернетенко№ 2, лютий 2010

Трудові відносини із працівниками регулює ціла низка нормативно-правових актів від Конституції України до наказів міністерств і відомств. Комплексно питання регулювання трудових відносин вирішує КЗпП, а тому із прийняттям нового Трудового кодексу України зміни в цьому питанні закономірні. Про те, яких саме змін слід очікувати від нового ТК, — у статті

Автор: 
Віктор Костюк№ 7, липень 2009

Цим матеріалом розпочинається серія статей, присвячених аналізу нововведень у трудовому законодавстві, запропонованих проектом нового Трудового кодексу України, та порівнянню їх із нормами чинного КЗпП

Автор: 
Віктор Костюк№ 5, травень 2008

У попередніх номерах (№ 3, 5, 8, 2007, № 1, 2, 2008) ми розглянули повний комплекс питань проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Автор: 
Микола Стефанков№ 2, лютий 2008

Відповідно до КЗпП скорочена тривалість робочого часу означає, що час, протягом якого працівник повинен виконувати трудові обов’язки, скорочується, однак він має право на оплату праці в розмірі повної тарифної ставки, повного окладу. Право на скорочений робочий тиждень виникає тільки в разі віднесення робочого місця до категорії робіт із шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці

Автор: 
Микола Стефанков№ 1, січень 2008

На підставі статей 7, 8 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.

Автор: 
Микола Стефанков, Микола Лисюк№ 8, серпень 2007

У попередніх номерах ми розглянули суть атестації робочих місць за умовами праці й умови виходу на пільгову пенсію (№ 3, 2007), а також порядок та умови надання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці (№ 5, 2007). У цьому номері докладно зупинимося на встановленні доплат до тарифних ставок (окладів) за роботу в несприятливих умовах.

Автор: 
Микола Стефанков№ 5, травень 2007

У № 3, 2007 ми розглянули суть атестації робочих місць за умовами праці й умови виходу на пільгову пенсію за Списками № 1 та № 2. У цій статті зупинимося на ще одному виді пільг, які надаються за роботу в несприятливих умовах праці — щорічній додатковій відпустці.

Автор: 
Микола Стефанков№ 3, березень 2007

Проведення атестації є обов’язковим для всіх підприємств і організацій незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали, що використовуються, є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів, які можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників. Читайте, як відбувається атестація робочих місць на підприємстві та за яких умов призначається пенсія за віком на пільгових умовах за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці.

Автор: 
Микола Стефанков