Відповіді на запитання№ 5, травень 2019

У медичному коледжі виникло питання щодо того, як правильно вказувати в наказі про прийняття на роботу та трудовій книжці назву з кодом КП 2310.2 «Викладач вищого навчального закладу». Є думка, що правильно писати «Викладач з ______ дисципліни», а назву вищого навчального закладу не вказувати, оскільки вона і так зазначена в реквізитах наказу та в назві закладу, яка вноситься до трудової книжки до внесення запису про роботу. Чи допускається такий запис?№ 5, травень 2019

Працівник, який обіймає посаду інженера, оформив навчальну відпустку для підготовки до захисту диплому на 4 місяці. Але під час її використання на підприємстві звільнилася посада головного інженера, яку пропонують зайняти цьому працівникові та в якій останній зацікавлений. Відпустка закінчується через два місяці, тож виникає запитання, чи можна відкликати з неї працівника?№ 4, квітень 2019

Працівниця навчається в аспірантурі без відриву від виробництва. Чи має вона право на додаткові вільні дні, в якому обсязі та чи компенсуються вони в разі звільнення, якщо їх не було використано?№ 4, квітень 2019

Підприємство приймає на роботу працівника, який зареєстрований в Криму та в якого немає військового квитка. Куди йому звернутися для взяття його на військовий облік, якщо за місцем реєстрації зробити це неможливо?№ 4, квітень 2019

Судовий експерт (жінка) має право на 9 календарних днів додаткової відпустки, але за попередні роки правом на неї не скористалася. Як розрахувати та виплатити їй у разі звільнення компенсацію за відпустку за вислугу років, якщо вона звільняється 29 березня 2019 р., а один день додаткової відпустки має додаватися з 1 червня 2019 р.?№ 3, березень 2019

Медсестра навчається на курсах підвищення кваліфікації, тривалість яких становить 70 днів. У цей час у лікарні не вистачає середнього медичного персоналу. Чи можна залучати таку особу до роботи?№ 3, березень 2019

Працівник був звільнений за прогул, але суд виніс рішення про
зміну дати й причини звільнення. Як внести такий запис до трудової книжки?№ 3, березень 2019

До штатного розпису вводиться нова посада «Інспектор з приватних дозволів», проте КП містить лише посаду «Інспектор». Чи можна у штатному розписі розширити цю назву? Чи потрібно розширену назву брати в дужки?№ 2, лютий 2019№ 2, лютий 2019№ 2, лютий 2019№ 1, січень 2019

Працівниця перебувала у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, але коли ця відпустка добігла кінця, дитині встановили інвалідність. Чи можна надати працівниці відпустку більшої тривалості та які документи для цього потрібні?№ 1, січень 2019

Працівниця впродовж двох років перебуває у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за хворим батьком і кожні 30 днів надає медичні довідки. Чи може так довго тривати відпустка без збереження зарплати?№ 1, січень 2019

На підприємство працевлаштовується особа, яка є громадянином України, але постійно проживає в Молдові, де перебуває на консульському обліку. Під час прийняття на роботу вона надала паспортний документ зі строком дії з 2002 р. до 2012 р., але в ньому є штамп про його продовження до 2022 р. Чи можна вважати цей документ дійсним?№ 12, грудень 2018

Яку назву посади згідно з КП слід обрати для посади президента громадської організації мистецького спрямування?