Відповідальність№ 4, квітень 2018

У січневому номері журналу в таблицях ми наводили інформацію про подання звітності підприємствами у 2018 р. Було вказано назви звітів, терміни та форми їх подання, а також надано рекомендації щодо їх заповнення. За неподання згаданої звітності на керівників підприємств або їх підлеглих накладається певна відповідальність. Докладніше про це — у статті

Автор: 
Галина Фольварочна№ 6, червень 2017

Окрім добросовісного виконання трудових функцій,  обов’язком працівника є дбайливе ставлення до  майна підриємства. У разі його порушення працівник несе матеріальну відповідальність. Розглянемо,  які  існують види матеріальної відповідальності,  у яких випадках роботодавець може застосувати  їх до працівника, а також як оформлюється відшкодування завданого підприємству збитку 

Автор: 
Ірина Красовська№ 6, червень 2015

Минуло більш як чотири місяці з дати набрання чинності Законом № 77. Зазначений закон відомий завдяки тому, що ним було запроваджено пільгову ставку ЄСВ для тих роботодавців, які легалізують фонд оплати праці. Однак окрім надання пільги законодавець вдався і до іншого засобу спонукання роботодавців до дотримання законодавства про працю — значно посилив відповідальність за порушення. Про відповідальність за неоформлених працівників, порушення порядку оплати праці та інші порушення законодавства про працю дізнаєтесь зі статті

Автор: 
Володимир Забудський№ 11, листопад 2013

Законом України «Про зайнятість населення» з 1 січня 2013 р. запроваджено нові правила за­стосування та розміри штрафів за порушення роботодавцями законодавства про зайнятість населення. У частинах другій — сьомій статті 53 цього Закону перелічені порушення, за які має право штрафувати Держпраці України. У статті пропонуємо аналіз порушень та розміри від­по­відних штрафних санкцій

Автор: 
Тетяна Мойсеєнко№ 10, жовтень 2013

Кадровики часто запитують, за які порушення у сфері трудових відносин і кадрового обліку передбачена відповідальність. Наведений у статті докладний перелік порушень дозволить запобігти ситуаціям, коли ті чи інші неправомірні дії вчиняються на прохання чи навіть вимогу керівника або працівників, а відповідальність за них нестиме кадровик. Трапляються навіть ситуації, коли керівники підприємств згодні заплатити штраф, аби лише не виправляти порушення. Тому варто знати і про встановлені КУпАП розміри адміністративних штрафів

Автор: 
Олеся Павлинська, Алла Надзьон№ 6, червень 2013

Які витрати несе підприємство в разі необхідності поновити на роботі незаконно звільненого працівника? Чи можна стягнути всі або частину цих витрат з винних у незаконному звільненні службових осіб? З яких саме і в якому порядку? Про це та інше йтиметься в статті

Автор: 
Таміла Радченко№ 1, січень 2012

Автор розглядає настання матеріальної відповідальності роботодавця в таких випадках: порушення трудових прав працівника (незаконне звільнення, затримка трудової книжки чи розрахунків при звільненні тощо), відшкодування шкоди за нормами цивільного права, відшкодування моральної шкоди. Статтю доповнено прикладами із судової практики

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 12, грудень 2011

У першій частині статті (№ 11, 2011) були розглянуті основні теоретичні моменти виникнення і застосування матеріальної відповідальності. Як і в інших випадках, практичний аспект цієї теми більш різноплановий, ніж теорія, і яскраво ілюструє помилки роботодавців під час вирішення проблемних ситуацій у взаєминах із працівниками. Часто саме такі помилки стають приводом для судових розглядів, тому в цьому номері автор аналізує їх на прикладах реальних судових справ

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 11, листопад 2011

Правовим механізмом, покликаним захистити інтереси роботодавця, є покладення на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству. Про умови настання такої відповідальності, порядок і особливості її застосування — у статті

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 9, вересень 2011

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 7 квітня 2011 р. № 3207-VI вдосконалено нормативну базу притягнення осіб до юридичної відповідальності, у т. ч. суттєво змінено санкції за вчинення корупційних правопорушень. У статті розглянуто особливості дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 р. № 3206-VI

Автор: 
Андрій Дуда№ 12, грудень 2009

Инвентаризация — один из важных аспектов деятельности каждого предприятия. В статье рассмотрены периоды проведения инвентаризации различных материальных ценностей, виды ответственности работников за причиненный ущерб, обнаруженный в ходе инвентаризации, и порядок его возмещения

Автор: 
Надежда Реутова№ 3, березень 2007

Дедалі частіше на державних, приватних підприємствах та в банківських установах створюються структурні підрозділи для забезпечення безпеки підприємства. Розглянуто види та умови, за яких працівники служби охорони можуть бути притягнуті до дисциплінарної, матеріальної та кримінальної відповідальності за невиконання або неналежне виконання трудових обов’язків, а також наведено порівняльну таблицю за кожним з цих видів відповідальності.

Автор: 
Наталія Єфанова№ 2, лютий 2007

В процессе трудовой деятельности работники используют различное имущество предприятия. При этом они несут материальную ответственность за ущерб, причиненный предприятию вследствие нарушения возложенных на них трудовых обязанностей. Материальная ответственность работников может быть ограниченной (в пределах среднего месячного заработка), полной (индивидуальной), коллективной (бригадной). Читайте о том, при каких обстоятельствах на работников может возлагаться материальная ответственность, и каков порядок возмещения ущерба

Автор: 
Надежда Реутова№ 9, вересень 2009

Практика показывает, что нарушение законодательства о труде — явление очень распространенное и, как правило, приводит к ущемлению законных прав и интересов работников. Чаще всего эти нарушения являются следствием недостаточного знания или же непонимания норм трудового права как самими работниками, так и администрацией

Автор: 
Юрий Костенко