Юридична консультація№ 11, листопад 2018

Згідно із законодавством батьки повинні утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а якщо вона продовжує навчатися та у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги, — до 23 років. Якщо дитина проживає окремо від одного з батьків, такий батько (мати) має сплачувати аліменти на її утримання. Про те, як правильно утримувати аліменти із заробітної плати особи, яка має їх виплачувати, коли й кому їх перераховувати — в статті

Автор: 
Ірина Красовська№ 8, серпень 2018

Однією з найпоширеніших операцій, які здійснюються суб’єктами господарювання, є видача працівникам коштів під звіт. Законодавством встановлені певні правила видачі підзвітних коштів, а також порядок звітування за них. Про те, кому, в якій сумі та на який строк видають підзвітні кошти, як правильно це документально оформити, коли підзвітна особа має за них відзвітувати й повернути залишок невитрачених коштів, — у статті

Автор: 
Ірина Красовська№ 1, січень 2018

Підприємства недержавної форми власності можуть вільно розпоряджатися власними коштами, в т. ч. надавати позики своїм працівникам, якщо це дозволено установчими документами. Останнім часом підприємства все частіше для залучення цінних спеціалістів включають положення про надання позики без нарахування відсотків до так званого соцпакету. Про те, як надати таку позику зважаючи на норми чинного законодавства та умови готівкових обмежень, як належним чином оформити її надання, які податкові наслідки неповернення позики, — в статті

Автор: 
Євгеній Губа№ 5, травень, 2017

Таке  поняття,  як  «фріланс»,  міцно  укорінилося  на  ринку праці України впродовж останніх років, і можна  прогнозувати, що в подальшому сфера застосування  роботи  фрілансерів  розширюватиметься.  Однак  на  сьогоднішній день законодавство про працю не містить норм, які б регулювали відносини роботодавця та  фрілансера, тому на практиці фріланс оформлюється  кількома різними способами, які й розглянуто в статті

Автор: 
Вікторія Галкіна№ 6, червень 2016

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до законодавства не можуть бути віднесені до неї. Про те, як визнати інформацію комерційною таємницею, обов’язок працівника зберігати комерційну таємницю, відповідальність за її розголошення, функції кадрової служби у сфері захисту комерційної таємниці піде мова в статті

Автор: 
Олександр Філіпов№ 4, квітень 2016

Зазвичай на підприємстві є різні категорії працівників. Одні з них мають право на отримання пільг та компенсацій. А деякі категорії мають певні зобов’язання перед іншими особами, зокрема зі сплати аліментів. Про те, як правильно утримувати аліменти з доходів працівника, на підставі яких документів та в якому розмірі, а також що робити, якщо працівник-аліментник звільняється, піде мова в статті

Автор: 
Ярина Арсеньєва№ 10, жовтень 2013

Сьогодні чимало компаній намагаються принаймні частково перевести кадровий документообіг в електронну форму. І якщо на підприємстві в кожного працівника вже є свій електронний підпис, то чи можуть вони користуватися ним для ознайомлення з кадровими наказами (такими як прийняття на роботу, переведення, звільнення та надання відпусток)? Як зазначає автор статті, теоретично це можливо, але в разі виникнення трудового спору можуть постати чималі труднощі з доведенням у суді факту ознайомлення працівника з документом з використанням електронного підпису, тоді як у разі використання власноручного підпису достатньо було б просто надати до суду підписаний працівником до­кумент  

Автор: 
Володимир Забудський№ 2, лютий 2012

Працівник не вийшов на роботу, у табелі обліку робочого часу це не було відмічено. Пізніше виявилося, що в цей день він працював на іншому підприємстві. Там стався нещасний випадок, унаслідок якого працівник помер. Як довести, що він був відсутній і нещасний випадок стався не на роботі?№ 10, жовтень 2011

Кому віддати заробітну плату та грошову компенсацію за невикористану відпустку у випадку смерті працівниці, яка мала двох повнолітніх дітей, — одній дитині чи обом одночасно? Який документ слід оформити, щоб уникнути претензій у разі виникнення спору?№ 7, липень 2011

З використанням факсиміле на господарських договорах та при вчиненні інших правочинів все біль-менш ясно (на те має бути письмова згода сторін). Але постає закономірне питання: оскільки за частиною першою статті 202 ЦК правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, то як бути з використанням факсиміле на документах, які за своєю сутністю не є правочинами, наприклад, кадрових наказах, трудових книжках тощо№ 6, червень 2011

Чи може виплачувати заробітну плату працівнику, направленому у відрядження, не те підприємство, що його відрядило, а те, на якому працівник перебуває у відрядженні?

Автор: 
Володимир Забудський№ 5, травень 2011

Працівник був звільнений у зв’язку з призовом до армії. Йому виплатили вихідну допомогу на підставі колдоговору. Потім з’ясувалося, що він не пішов в армію і хоче повернутися на підприємство. Чи може він повернути суму вихідної допомоги?№ 4, квітень 2011

Проводиться реорганізація підприємства — ЗАТ перетворюється на ТОВ. Як це впливає на трудові відносини з працівниками, зокрема, директором? Які записи необхідно зробити в трудових книжках працівників?№ 3, березень 2011№ 2, лютий 2011

Як перевірити відсутність судимості в кандидата на посаду?