Коментарі фахівців№ 1, січень 2008

Новий Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21 травня 2007 р. № 246, визначає процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року

Автор: 
Бобруль Зоя№ 10, жовтень 2010

Характерною рисою вдосконалення системи обов’язкового соціального страхування в розвинутих країнах є наявність активного процесу глобалізації структури управління соціальним страхуванням. Цей шлях обрала й Україна, що підтверджується прийняттям Верховною Радою України 8 липня 2010 р. Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI

Автор: 
Ірина Єременко№ 9, вересень 2007

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2006 г. № 158-р была утверждена Концепция развития системы повышения квалификации работников на период до 2010 года, а также одобрен план мероприятий по ее реализации (соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины от 26 июля 2006 г. № 429-р). Кроме того, Министерством труда и социальной политики Украины и Министерством образования и науки Украины 8 февраля 2002 г.

Автор: 
Анатолий Радчук, Елена Беловодская№ 8, серпень 2007

Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2005» доповнено Зміною № 2 до нього, яка набрала чинності з 1 травня 2007 р. Зміну погоджено Мінпраці України 14 грудня 2006 р. та затверджено наказом Держспоживстандарту України від 29 січня 2007 р. № 4.

У функціональному розрізі кількість позицій (одиниць) змін та доповнень має такий вигляд:

Автор: 
Юрій Юров№ 7, липень 2007

У березні поточного року відбулися зміни в положеннях нормативно-правових актів, які регулюють норми соціального партнерства з питань охорони праці на підприємстві (в установі, організації). Про зміни в організації створення комісії з питань охорони праці на підприємстві, читайте у номері

Автор: 
Микола Лисюк№ 5, травень 2007

Для працевлаштування працездатних громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку) місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад за поданням центрів зайнятості встановлюють квоту робочих місць для підприємств (об’єднань), установ і організацій, незалежно від форм власності та організаційних форм, із чисельністю працівників понад 20 осіб, для бронювання ними до 5% загальної кількості робочих місць, у т. ч. з гнучкими формами зайнятості.

Автор: 
Олександр Антонюк№ 3, березень 2007

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 грудня 2005 р. № 420 затверджено форми звітності та інструкції щодо їх заповнення:

4 № 3-ПН «Звіт про наявність вакансій»;

4 № 4-ПН (план) «Звіт про заплановане вивільнення працівників»;

4 № 4-ПН (факт) «Звіт про фактичне вивільнення працівників»;

4 № 5-ПН «Звіт про прийнятих працівників»;

Автор: 
Олександр Антонюк№ 2, лютий 2007

На виконання норми статті 56 Закону про Держбюджет прийнято Постанову № 32, якою встановлено, що, починаючи з 01.01.2007 р., вказані види допомоги застрахованим особам призначаються органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання застрахованої особи у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України (Постанова № 13).

Автор: 
Ірина Єременко№ 9, вересень 2009

Наказом Державного центру зайнятості від 12 березня 2009 р. № 17 затверджено в новій редакції Тимчасовий порядок подання електронних звітів до органів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Зазначений порядок у рамках організаційно-правових засад діяльності системи електронної звітності регламентує дії фахівців служби зайнятості щодо генерації електронного цифрового підпису

Автор: 
Майя Шурко№ 1, січень 2007

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень Державний комітет статистики України і територіальні органи державної статистики здійснюють збір та обробку річних за 2006 рік і поточних протягом 2007 року звітів з праці. Докладніше про те, які форми державних статистичних спостережень з праці мають подаватися до органів державної статистики, яким інструктивним матеріалом при цьому слід керуватися, а також які внесено зміни до Інструкції зі статистики кількості працівників та до порядку заповнення показників за формою №6-ПВ річна, читайте у статті

Автор: 
Наталія Якубчук