З’явилася нова категорія працівників, яким надається додаткова відпусткаВнесено зміни до статті 772 КЗпП та статті 162 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР, згідно з якими особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» від 17 квітня 1991 р. № 962-XII, із числа тих, яких було піддано репресіям у формі позбавлення волі або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу, надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік. Згадані зміни внесено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій» від 18 вересня 2018 р. № 2542-VIII, який набрав чинності 11 жовтня 2018 р.