Нова форма довідки-виклику на сесіюНаказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти» від 13 лютого 2019 р. № 179 затверджено нові форми документів, зокрема форму № Н-5.01 «Довідка-виклик».

Нагадаємо, що форма № Н-5.01 використовується для виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у закладі вищої освіти, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії, складання державних іспитів (атестації), підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) з наданням додаткової оплачуваної відпустки та містить дані щодо прибуття студента до закладу вищої освіти, вибуття з нього та повернення до місця роботи. Зразок довідки-виклику за формою № Н-5.01 буде наведено в журналі «Кадровик України» № 5/2019.