Оновлено форму № 1-ПВНаказом Держстату від 6 липня 2018 р. № 134 було затверджено оновлену форму державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», а саме з метою зменшення звітного навантаження з неї було вилучено розділ VIІ. На початку року у зв’язку з рішення уряду щодо підвищення з 1 січня 2019 р. мінімальної заробітної плати в розділі IV у рядках для розподілу кількості штатних працівників за розмірами заробітної плати було змінено межі інтервалів. Згадані зміни затверджено наказом Держстату від 12 березня 2019 р. № 104.

Форма з останніми змінами міститься лише в електронному вигляді на офіційному сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) в розділі «Респондентам/Альбом форм державних статистичних спостережень на 2019 рік/Демографічна та соціальна статистика/Ринок праці/Оплата праці та соціально-трудові відносини».

Для укладачів звітів, які використовують паперові бланки, вносити виправлення в межі інтервалів необов’язково. Головне — правильно розподілити кількість штатних працівників за розмірами заробітної плати та заповнити дані відповідно до зазначених змін.

Електронні звіти за оновленою формою подаватимуться починаючи зі звіту за І квартал 2019 р.