Правильність підбору назви посадиДо штатного розпису вводиться нова посада «Інспектор з приватних дозволів», проте КП містить лише посаду «Інспектор». Чи можна у штатному розписі розширити цю назву? Чи потрібно розширену назву брати в дужки?