Підвищення окладів науково-педагогічним працівникамКабінет Міністрів України затвердив постанову «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників» від 23 січня 2019 р. № 36, згідно з якою посадові оклади науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності підвищено на 11 %. Згадане рішення стосується науково-педагогічних працівників, які обіймають посади, перелік яких затверджено постановою КМУ «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14 червня 2000 р. № 963.