У разі відсутності уніфікованих форм актів перевірка не проводитьсяДержавна регуляторна служба України надала роз’яснення щодо повноважень органів державного нагляду (контролю) на проведення заходів державного нагляду (контролю) й права суб’єктів господарювання не допускати їх до проведення цих заходів за відсутності затверджених уніфікованих форм актів. Отже, під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) посадові особи зобов’язані використовувати лише уніфіковані форми актів.
Суб’єкту господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю), серед іншого, надано право не допускати посадових осіб, якщо, зокрема:

  • державний нагляд (контроль) здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів;
  • органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.

Критерії та уніфіковані форми актів, розроблені органами державного нагляду (контролю) на підставі методик, затверджених постановами КМУ, що втратили чинність, є нечинними.
Органи державного нагляду (контролю), які не затвердили та не оприлюднили уніфіковані форми актів, що відповідають новій методиці, втратили можливість проводити заходи державного нагляду (контролю), оскільки за результатами перевірок слід складати акти лише за уніфікованою формою. Винятком є органи ДФСУ, порядок проведення перевірок якими та форма акта встановлені Податковим кодексом України.