Відсторонення від роботиПоняття «відсторонення» чітко не визначено в нормативних актах, хоча КЗпП й передбачено підстави для таких дій. У той же час цей термін міститься в Цивільному кодексі України, який має опосередковане відношення до трудових відносин. Тож у статті з’ясовано, що мається на увазі під відстороненням працівника від роботи, та розглянуто випадки, за яких відбувається відсторонення, порядок його оформлення й оплати

Автор: 
Таміла Радченко