Зміна № 6 до Класифікатора професійЗ 1 листопада 2017 р. набрала чинності Зміна № 6 до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, затверджена наказом Мініс- терства економічного розвитку і торгівлі України від 26 жовтня 2017 р. № 1542. У статті розглянуто зміст цієї Зміни в розрізі галузей економіки

Автор: 
Олександр Носіков