Мораторій на проведення перевірокЗаконом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 7 грудня 2017 р. № 2246-VІІІ внесено зміни до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 3 листопада 2016 р. № 1728-VIII (далі — Закон № 1728).Відповідно до згаданих змінмораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльностіпродовжено до 31 грудня 2018 р.Позапланові заходи державного нагляду (контролю) проводитимуться органами державного нагляду, зокрема:

  • за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду про здійснення заходу державного нагляду за його бажанням;
  • за рішенням суду;
  • у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;
  • у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до критеріїв, затверджених КМУ,на права, законні інтереси, життя таздоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
  • для перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду.

У статті 6 Закону № 1728 був визначений перелік котролюючихорганів, які не підпадали під дії мораторію. Тепер же цю статтю викладено вновій редакції, згідно з якою дія Закону № 1728 не поширюватиметься на відносини, що виникають у разіпроведеннязаходів нагляду (контролю) органами, перелік яких встановлюється КМУ.

Згідно зпопередньою редакцією Закону № 1728 на перевірки ДФСУмораторій не поширювався. А відповідно доновоїсаме КМУвирішуватиме, на які контролюючі органи не поширюватиметься мораторій. До 1 липня 2018 р. КМУ має розробити й затвердити концепцію та план заходів з реформування системи державного нагляду.