Наймання персоналу з інших країн: досвід Європейського Союзу


У нинішніх умовах роботодавцю слід швидко знаходити працівників з потрібними професійними знаннями та навичками. Іноді таких фахівців може не вистачати або й не бути у його власній країні. У такому разі роботодавець змушений шукати потрібних йому працівників за кордоном. Тож у статті йдеться про спеціальну мережу Європейських служб зайнятості (European Employment Services, EURES), яка була утворена та функціонує з метою сприяння застосуванню на практиці принципів вільного пересування працівників у ЄС 

Автор: 
Олександр Клименко