Не оподатковуються пенсії, нараховані після 27 лютого 2018 р.В індивідуальній податковій консультації від 16 квітня 2018 р. № 1576/5/99-99-13-02-03-16/ІПК ДФС надало роз’яснення, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми нестриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії. Нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає та виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів. Рішенням Конституційного Суду України (далі — КСУ) від 27 лютого 2018 р. № 1-р/2018 визначено, що не відповідає Конституції України положення абзацу 1 підпункту 164.2.19 ПКУ, яким передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, — у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.

 

При цьому положення абзацу 1 підпункту 164.2.19 ПКУ, визнане неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення КСУ цього Рішення. Тож нараховані податковим агентом платнику податку — фізичній особі суми пенсій з 1 січня 2015 р. до 27 лютого 2018 р. оподатковувалися ПДФО та військовим збором на загальних підставах. Водночас оскільки положення абзацу 1 підпункту 164.2.19 ПКУ втратило чинність з 27 лютого 2018 р., то починаючи саме з цієї дати нараховані суми пенсій не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, тобто не оподатковуються.