Направлення працівників на стажування за кордон: нормативно-правове регулюванняБурхливий розвиток наукоємних галузей економіки в умовах глобалізації загрожує існуванню вітчизняних підприємств, багато з яких технічно й технологічно відстають від світових стандартів. Отже, власники таких підприємств зацікавлені в направленні своїх працівників на стажування за кордон

Автор: 
Олександр Слєпченко