Новий Закон України «Про державну службу»Із 1 січня 2013 р. набере чинності новий Закон України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI. У матеріалі, наданому На­ціо­нальним агентством України з питань державної служби, розглянуто такі ключові мо­­менти: мета і сфера дії закону, нова класифікація посад державної служби, профіль про­фесійної компетентності посади державної служби, уп­равління державною службою в державному органі, конкурсний відбір, захист державних службовців від незаконних дій керівників, підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, система оплати праці державних службовців, дисциплінарна відповідальність державних службовців, підготовка до впровадження нового закону