Порядок визначення заробітної плати під час обчислення пенсій відповідно до нового Закону України «Про державну службу»З 1 січня 2014 р. набирає чинності Закон Ук­раїни «Про державну службу» від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI, який суттєво змінює умови оплати праці державних службовців, що, у свою чергу, позначиться на розмірах пенсій як працюючих, так і непрацюючих державних служ­бовців

Автор: 
Олена Охріменко