Робота з документами під час проведення перевірок державними інспекторами праціУ першій частині статті (№4, 2012) ми розглянули, на що
звертають увагу державні інспектори праці під
час ознайомлення з колективним договором,
правилами внутрішнього трудового розпорядку,
графіком відпусток, кадровими наказами, табелями обліку робочого часу, особовими картками
і трудовими книжками працівників. У цьому
номері розглянемо документи, що підтверджують нарахування і виплату заробітної плати,
засвідчують її своєчасність, першочерговість
виплати і повноту нарахування, проведення
індексації та компенсації

Автор: 
Надія Канючка