СпецвипускиСПЕЦВИПУСК до журналу «Кадровик України» — це окреме щоквартальне видання, яке містить повний комплекс інформації з конкретного питання. Передплатний індекс спецвипусків — 37037. Знижка на СПЕЦВИПУСК у складі річного комплекту — 50 %! Передплатний індекс комплекту — 37047. Спецвипуски можна замовити за телефоном відділу передплати: (44) 568-50-60

Спецвипуски за 2019 рік

І квартал 2019 р.
Застосування Класифікатора професій:

Зі спецвипуску ви дізнаєтесь: 1. Про використання Класифікатора професій, а саме про структуру КП; практику його застосування; порядок утворення назв робіт з використанням похідних слів; розширення назви посади (професії) та утворення назви з використанням дужок. 2. Про практику застосування Довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників. 3. Про посадові (робочі) інструкції (їх структуру, зміст та оформлення).

ІІ квартал 2019 р.
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВИДИ РОБОЧОГО ЧАСУ:

Робочий час — це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов’язки. Зі спецвипуску ви дізнаєтесь про нормальну, скорочену та неповну тривалість робочого часу, а також про п’ятиденний і шестиденний робочі тижні й особливі режими роботи

Спецвипуски за 2018 рік

І квартал 2018
Все про працевлаштування:

АЛГОРИТМ ПРИЙНЯТТЯ ОСОБИ НА РОБОТУ. Подання документів для працевлаштування. Оформлення працівника. Ознайомлення працівника з локальними документами. Подання повідомлення про прийняття на роботу. Інструктажі з охорони праці. Заповнення трудової книжки, картки № П-2 та особової справи ТРУДОВИЙ ДОГОВІР. Повідомлення про прийняття працівника на роботу. Випробування. Особливості працевлаштування сумісників. Строковий трудовий договір. Контракт. Трудові відносини із сезонними працівниками. Особливості працевлаштування надомників ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСОБЛИВИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ.

ІІ квартал
Документообіг підприємства:

Розділ 1. ДОКУМЕНТООБІГ ТА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА. Форми організації діловодства. Визначення документопотоків. Визначення обсягу документообігу. Розділ 2. ПРИЙМАННЯ, ОПРАЦЮВАННЯ ТА ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ. Приймання документів. Первинне опрацювання документів. Попередній розгляд та розподіл документів. Розділ 3. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ІНДЕКСАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ. Правила реєстрації документів. Види реєстраційних форм. Особливості ведення журналу реєстрації вхідних документів. Особливості ведення журналу реєстрації вихідних документів. Особливості реєстрації внутрішніх документів.

ІІІ квартал
Основне про перевірки:

ПЕРЕВІРКИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ. Визначення суб’єктів господарювання. Планові заходи державного нагляду (контролю). Позапланові заходи державного нагляду (контролю). Строки проведення планових та позапланових перевірок.  Особливості перевірок з охорони праці. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ (НАГЛЯД) ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ. Види перевірок. Права та обов’язки перевіряючих та роботодавця. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРОК. Документи, що складаються за результатами державного контролю. Документи, що складаються за результатами державного нагляду. ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА НАСЛІДКИ.

IV квартал
Оплата праці: основне для кадровика:

Загальні умови оплати праці. Гарантії щодо розміру зарплати. Складові оплати праці. Порядок установлення системи оплати праці. Системи та форми оплати праці. Почасова форма оплати праці. Відрядна форма оплати праці. Запровадження відрядної системи оплати праці. Визначення необхідних показників. Почасова система оплати праці. Тарифна система оплати праці. Механізм формування зарплати. Державне регулювання оплати праці. Договірне регулювання оплати праці на підприємстві. Структура та штатна чисельність. Розрахунок заробітної плати. Доплати й надбавки та преміювання.

Спецвипуски за 2017 рік

І квартал
Військовий облік. Демобілізація. Строкова та альтернативна служба:

Зі спецвипуску ви дізнаєтесь про:

організацію військового обліку на підприємствах: перевірка стану військового обліку на підприємствах; робота щодо бронювання; подання підприємствами інформації до військкомату; відповідальність за порушення порядку ведення військового обліку тощо;

 

мобілізацію та демобілізацію: оформлення відсутності на роботі працівників, призваних на військову службу під час мобілізації; порядок допуску демобілізованих працівників до роботи;

 

строкову службу: оформлення відсутності на роботі працівників, призваних на строкову військову службу;

 

альтернативну службу: порядок оформлення працівника, направленого на альтернативну (невійськову) службу

ІІ квартал
Пенсійне забезпечення:враховуємо зміни:

Зі спецвипуску ви дізнаєтесь про: пенсії за віком (звернення за призначенням пенсії, порядок звернення, підготовка і подання документів, порядок розрахунку пенсії за віком, пенсійний вік і страховий стаж, порядок визначення розміру пенсії, мінімальний розмір пенсії за віком); пенсії за вислугу років (пенсії за вислугу років працівникам льотного і льотно-випробного складу, пенсії за вислугу років педагогічним, медичним працівникам і працівникам соціального захисту, пенсії за вислугу років артистам театрально-концертних та інших видовищних закладів, пенсії, які призначаються зі зниженням пенсійного віку, пенсії за вислугу років, які призначаються незалежно від віку); пенсії в разі втрати годувальника (право на пенсію військовослужбовцям, пенсія для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи); пенсії по інвалідності (нарахування пенсії інвалідам, розрахунок розміру пенсії інвалідам, перерахунок пенсії по інвалідності, якщо після її призначення особа продовжує працювати, пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання); пенсії за особливі заслуги перед Україною; пенсійне забезпечення державних службовців; пенсії науковцям

ІІІ квартал
Трудові відносини в освітній галузі:

Зі спецвипуску ви дізнаєтесь про:основні положення законодавства про освіту; особливості призначення на посаду педагогічних працівників; професійну класифікацію працівників закладів освіти; атестацію педагогічних працівників; розподіл педагогічного навантаження; оплату праці педагогічних працівників; виконання обов'язків під час канікул і карантину; визначення стажу педагогічної роботи; порядок надання відпусток; припинення трудових відносин із педагогічними працівниками

IV квартал
Все про додаткову роботу:

Зі спецвипуску ви дізнаєтесь про: сумісництво (прийняття на роботу, права та обов’язки, обмеження, оплата праці, тимчасова непрацездатність, надання відпусток, направлення у відрядження, переоформлення із сумісництва на основне місце роботи, звільнення сумісника), суміщення посад (професій) та інші форми додаткової роботи (порядок оформлення, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, призначення та порядок оформлення виконуючого обов’язки керівника, тимчасове заступництво), розширення зон обслуговування та збільшення обсягу виконуваних

Спецвипуски за 2016 рік

І квартал
Час відпочинку:

 Вихідні дні: при п’ятиденному шестиденному робочому тижні, на підприємствах, що працюють безперервно.

Перерви в роботі для: відпочинку і харчування, обігрівання та відпочинку, годування дитини.

Додаткові дні відпочинку (надання іншого дня відпочинку за роботу у вихідний день, в разі відбуття/повернення з відрядження у вихідний день, донорам, в дні релігійних свят).

Час відпочинку працівників певних категорій (водіям, екіпажу повітряних суден, для працівників з особливим режимом роботи.

Скорочена тривалість робочого часу.

Порядок застосування роботи у вихідні, святкові та неробочі дні.   

 

ІІ квартал
Все про відпустки:

 Все що треба знати кадровику про відпустки в одному унікальному збірнику. В якому міститься найважливіше про:

1. Щорічні відпустки: основні відпустки та додаткові, за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, відпустка за роботу з використанням персонального комп’ютера.

2. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічні відпустки. Порядок надання щорічних відпусток. Перенесення та поділ щорічної відпустки. Відкликання з відпустки та грошова компенсація за невикористані відпустки.

3. Надання щорічних відпусток за минулі роки.

4. Резерв відпусток: порядок створення.

5. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Творча відпустка. Відпустка для підготовки й участі в змаганнях.

6. Додаткова відпустка ветеранам війни.

7. Соціальні відпустки (відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у зв'язку з усиновленням дитини, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей).

8. Відпустки без збереження заробітної плати

9. Відпустки працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

10. Визначення тривалості відпусток та їх облік