СпецвипускиСПЕЦВИПУСК до журналу «Кадровик України» — це окреме щоквартальне видання, яке містить повний комплекс інформації з конкретного питання. Передплатний індекс спецвипусків — 37037. Знижка на СПЕЦВИПУСК у складі річного комплекту — 50 %! Передплатний індекс комплекту — 37047. Спецвипуски можна замовити за телефоном відділу передплати: (44) 568-50-60

Спецвипуски за 2016 рік

IV квартал
Звільнення працівників. Практика:

В спецвипуску розглянуто з практичної точки зору всі підстави для звільнення працівників. Наведено зразки документів та зручні в роботі алгоритми. Ви дізнаєтесь докладно про припинення трудового договору за статтею 36 КЗпП; звільнення з ініціативи працівника; звільнення з ініціативи роботодавця; додаткові підстави для звільнення з ініціативи роботодавця; додаткові підстави для припинення трудових відносин (звільнення у зв’язку з обмеженням спільної роботи родичів; розірвання трудового договору з керівником на вимогу профспілкового органу; припинення роботи за сумісництвом у зв’язку з прийняттям працівника на основне місце роботи; звільнення у зв’язку з порушенням правил прийняття на роботу; звільнення неповнолітнього працівника на вимогу батьків або інших осіб.

Спецвипуски за 2015 рік

І квартал
КАДРОВА РОБОТА З НУЛЯ, або Як побудувати оптимальну систему кадрового діловодства:

визначаємо головні правила гри та дійових осіб трудових відносин; розробляємо штатний розпис; складаємо локальні нормативні акти підприємства (правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, посадові інструкції); забезпечуємо раціональний кадровий облік (облік трудових книжок працівників, облік відпусток, табельний облік робочого часу); оформляємо трудові відносини з працівниками (укладення трудового договору та звільнення працівників)

ІІ квартал
Відповідальність у трудових відносинах:

згідно зі статтею 265 КЗпП особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність за чинним законодавством. Необхідно зазначити, що така відповідальність може наставати для будь-якого з учасників трудових відносин (як роботодавця, так і найманого працівника). Залежно від тяжкості й обставин правопорушення вони можуть бути притягнуті до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. В спецвипуску розглянуто особливостей застосування кожного із зазначених видів юридичної відповідальності у сфері праці

ІІІ квартал
Внутрішній аудит кадрової документації:

важливим елементом загальної системи управління підприємством є самостійний контроль за веденням кадрового діловодства. Тому існує потреба в регулярному проведенні заходів по внутрішньому кадровому аудиту. Ці дії необхідні для зменшення ризиків, пов’язаних з порушенням чинного трудового законодавства та пошуку методів і способів їх усунення. Один з них ― перевірка обов’язкових документів кадрового діловодства, які відсутні на підприємстві. Саме з цією метою ми підготували цей спецвипуск. З якого ви дізнаєтесь про порядок перевірки внутрішніх документів підприємства таких як колективний договір, штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо. А також, як перевірити належність оформлення трудових відносин, а саме: трудові договори, накази, трудові книжки тощо

   Зміст Спецвипуску можна переглянути за посиланням

IV квартал
Правила роботи з кадровими документами:

Зі спецвипуску ви дізнаєтесь про порядок оформлення та зразки кадрових наказів; порядок формування особових справ працівників; зразок заповнення особової картки П-2; засвідчення документів на  підприємстві; зберігання кадрових документів; формування номенклатури справ відділу кадрів; передання кадрових документів до архіву

Спецвипуски за 2014 рік

І квартал
ПІЛЬГИ ПРАЦІВНИКАМ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ:

трудові пільги та гарантії інвалідам, чорнобильцям, неповнолітнім, особам похилого віку, особам з дітьми,працівникам, які працюють у шкідливих умовах, донорам, членам профспілок та ін.

ІІ квартал
ОХОРОНА ПРАЦІ: ПРОСТО ПРО ГОЛОВНЕ:

система управління охороною праці на підприємстві; права та обов’язки роботодавця й працівника; навчання та перевірка знань з питань охорони праці; інструктажі з питань охорони праці; внутрішній контроль та аудит стану охорони праці на підприємстві; державний нагляд і контроль за станом охорони праці на підприємстві; роботи підвищеної небезпеки; робота з машинами і механізмами; забезпечення пожежної безпеки

ІІІ квартал
ВСЕ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ:

особливості відряджень по Україні та за кордон для підприємств, установ, організацій усіх форм власності, документальне оформлення, режим роботи працівника у відрядженні, компенсаційні виплати, звітування про витрачені кошти, роз’яснення держорганів з питань відряджень

IV квартал
НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НА ВИРОБНИЦТВІ: РОЗСЛІДУВАННЯ, ОБЛІК, СТРАХОВІ ВИПЛАТИ:

розслідування та облік нещасних випадків, гострі та хронічні професійні захворювання, допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, страхові виплати застрахованим особам та членам їх сімей   

Спецвипуски за 2013 рік

І квартал
ТИПОВІ ПОМИЛКИ КАДРОВОГО ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ:

розгляд 50 типових помилок кадрового обліку в таких напрямках: прийняття на роботу, переведення, відсторонення, зміна істотних умов праці, кадрові документи, трудові книжки, надання відпусток, звільнення працівників

ІІ квартал
ОПЛАТА ПРАЦІ: ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ КАДРОВИКУ:

система і форми оплати праці, нарахування і виплата заробітної плати, премії, доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, розрахунки при звільненні, оплата вимушеного прогулу

ІІІ квартал
КАДРОВИЙ ОБЛІК В 1С:

загальні принципи роботи з програмою, початок роботи, штатний розпис, довідник фізосіб, оформлення прийняття на роботу, заохочення і стягнення, переведення на іншу роботу, звільнення, трудові договори, договори ЦПХ, облік спецстажу та стажу для оплати листків непрацездатності, облік робочого часу та відсутності на роботі, відпустки, кадрова звітність