СпецвипускиСПЕЦВИПУСК до журналу «Кадровик України» — це окреме щоквартальне видання, яке містить повний комплекс інформації з конкретного питання. Передплатний індекс спецвипусків — 37037. Знижка на СПЕЦВИПУСК у складі річного комплекту — 50 %! Передплатний індекс комплекту — 37047. Спецвипуски можна замовити за телефоном відділу передплати: (44) 568-50-60

Спецвипуски за 2015 рік

І квартал
КАДРОВА РОБОТА З НУЛЯ, або Як побудувати оптимальну систему кадрового діловодства:

визначаємо головні правила гри та дійових осіб трудових відносин; розробляємо штатний розпис; складаємо локальні нормативні акти підприємства (правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, посадові інструкції); забезпечуємо раціональний кадровий облік (облік трудових книжок працівників, облік відпусток, табельний облік робочого часу); оформляємо трудові відносини з працівниками (укладення трудового договору та звільнення працівників)

ІІ квартал
Відповідальність у трудових відносинах:

згідно зі статтею 265 КЗпП особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність за чинним законодавством. Необхідно зазначити, що така відповідальність може наставати для будь-якого з учасників трудових відносин (як роботодавця, так і найманого працівника). Залежно від тяжкості й обставин правопорушення вони можуть бути притягнуті до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. В спецвипуску розглянуто особливостей застосування кожного із зазначених видів юридичної відповідальності у сфері праці

ІІІ квартал
Внутрішній аудит кадрової документації:

важливим елементом загальної системи управління підприємством є самостійний контроль за веденням кадрового діловодства. Тому існує потреба в регулярному проведенні заходів по внутрішньому кадровому аудиту. Ці дії необхідні для зменшення ризиків, пов’язаних з порушенням чинного трудового законодавства та пошуку методів і способів їх усунення. Один з них ― перевірка обов’язкових документів кадрового діловодства, які відсутні на підприємстві. Саме з цією метою ми підготували цей спецвипуск. З якого ви дізнаєтесь про порядок перевірки внутрішніх документів підприємства таких як колективний договір, штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо. А також, як перевірити належність оформлення трудових відносин, а саме: трудові договори, накази, трудові книжки тощо

   Зміст Спецвипуску можна переглянути за посиланням

IV квартал
Правила роботи з кадровими документами:

Зі спецвипуску ви дізнаєтесь про порядок оформлення та зразки кадрових наказів; порядок формування особових справ працівників; зразок заповнення особової картки П-2; засвідчення документів на  підприємстві; зберігання кадрових документів; формування номенклатури справ відділу кадрів; передання кадрових документів до архіву

Спецвипуски за 2014 рік

І квартал
ПІЛЬГИ ПРАЦІВНИКАМ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ:

трудові пільги та гарантії інвалідам, чорнобильцям, неповнолітнім, особам похилого віку, особам з дітьми,працівникам, які працюють у шкідливих умовах, донорам, членам профспілок та ін.

ІІ квартал
ОХОРОНА ПРАЦІ: ПРОСТО ПРО ГОЛОВНЕ:

система управління охороною праці на підприємстві; права та обов’язки роботодавця й працівника; навчання та перевірка знань з питань охорони праці; інструктажі з питань охорони праці; внутрішній контроль та аудит стану охорони праці на підприємстві; державний нагляд і контроль за станом охорони праці на підприємстві; роботи підвищеної небезпеки; робота з машинами і механізмами; забезпечення пожежної безпеки

ІІІ квартал
ВСЕ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ:

особливості відряджень по Україні та за кордон для підприємств, установ, організацій усіх форм власності, документальне оформлення, режим роботи працівника у відрядженні, компенсаційні виплати, звітування про витрачені кошти, роз’яснення держорганів з питань відряджень

IV квартал
НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НА ВИРОБНИЦТВІ: РОЗСЛІДУВАННЯ, ОБЛІК, СТРАХОВІ ВИПЛАТИ:

розслідування та облік нещасних випадків, гострі та хронічні професійні захворювання, допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, страхові виплати застрахованим особам та членам їх сімей   

Спецвипуски за 2013 рік

І квартал
ТИПОВІ ПОМИЛКИ КАДРОВОГО ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ:

розгляд 50 типових помилок кадрового обліку в таких напрямках: прийняття на роботу, переведення, відсторонення, зміна істотних умов праці, кадрові документи, трудові книжки, надання відпусток, звільнення працівників

ІІ квартал
ОПЛАТА ПРАЦІ: ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ КАДРОВИКУ:

система і форми оплати праці, нарахування і виплата заробітної плати, премії, доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, розрахунки при звільненні, оплата вимушеного прогулу

ІІІ квартал
КАДРОВИЙ ОБЛІК В 1С:

загальні принципи роботи з програмою, початок роботи, штатний розпис, довідник фізосіб, оформлення прийняття на роботу, заохочення і стягнення, переведення на іншу роботу, звільнення, трудові договори, договори ЦПХ, облік спецстажу та стажу для оплати листків непрацездатності, облік робочого часу та відсутності на роботі, відпустки, кадрова звітність

IV квартал
ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ РОБОТИ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ:

професійне навчання працівників на виробництві; практика підвищення кваліфікації робітників; присвоєння, підвищення і зниження кваліфікаційних розрядів; робота змінами; підсумований облік робочого часу; вахтовий метод організації робіт; бригадна форма організації праці; встановлення неповного робочого часу; простій виробництва