СпецвипускиСПЕЦВИПУСК до журналу «Кадровик України» — це окреме щоквартальне видання, яке містить повний комплекс інформації з конкретного питання. Передплатний індекс спецвипусків — 37037. Знижка на СПЕЦВИПУСК у складі річного комплекту — 50 %! Передплатний індекс комплекту — 37047. Спецвипуски можна замовити за телефоном відділу передплати: (44) 568-50-60

Спецвипуски за 2013 рік

IV квартал
ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ РОБОТИ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ:

професійне навчання працівників на виробництві; практика підвищення кваліфікації робітників; присвоєння, підвищення і зниження кваліфікаційних розрядів; робота змінами; підсумований облік робочого часу; вахтовий метод організації робіт; бригадна форма організації праці; встановлення неповного робочого часу; простій виробництва

Спецвипуски за 2012 рік

І квартал
ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ:

загальні вимоги до оформлення, особливості оформлення актів, протоколів, довідок, заяв, наказів

ІІ квартал
ВСЕ ПРО ПЕНСІЇ:

види пенсій та умови їх призначення, оформлення документів для призначення пенсій.

ІІІ квартал
ЗРАЗКИ КАДРОВИХ ДОКУМЕНТІВ:

зразки найпоширеніших кадрових документів і окремих документів з основної діяльності

IV квартал
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

прийняття на роботу, тривалість і порядок надання відпусток, проходження атестації, підвищення кваліфікації тощо

Спецвипуски за 2011 рік

I квартал
Класифікатор професій:

Застосування КП у кадровій роботі, відповідність назв професій нормам КП, запитання-відповіді щодо застосування КП

ІІ квартал
Атестація робочих місць за умовами праці:

порядок і алгоритм проведення атестації, право на пільгову пенсію, додаткову відпустку, скорочений робочий час, доплати, гарантії у сфері харчування та гігієни праці

ІІІ квартал
ТРУДОВІ КНИЖКИ:

порядок оформлення, ведення та виправлення помилок у трудових книжках зі зразками записів

IV квартал
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ:

уся специфіка трудових відносин на державній службі — в одному спецвипуску!

Спецвипуски за 2010 рік

I квартал
ФОРМУЛЮВАННЯ НАКАЗІВ:
зразки всіх необхідних у щоденній роботі кадрових наказів та наказів з основної діяльності, зокрема про: прийняття на роботу, виконання обов’язків відсутнього працівника, суміщення професій (посад), переведення, звільнення, відсторонення від роботи, відпустки, атестацію та ін.
II квартал
ВСЕ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ:
види трудових договорів (у т.ч. строкові, за сумісництвом, контракт), процедура прийняття на роботу, випробування та ін.
III квартал
ПРАЦЯ ЖІНОК:
усі передбачені законодавством гарантії та пільги для жінок, що працюють: у сфері зайнятості, під час прийняття на роботу та звільнення, у сфері охорони праці, щодо робочого часу, відпусток та ін.