Кадровик України
№ 1, січень 2012

З повним текстом статей можна ознайомитися в журналі

Умови передплати дивіться тутЗаконодавство

..Нормативно-правові акти

10Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати» від 23 листопада 2011 р. № 1191

11Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення трудового договору за результатами проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури» від 7 грудня 2011 р. № 1251

..Офіційні роз’яснення

13Роз’яснення Міністерства юстиції України «Деякі питання практичного застосування Закону України «Про захист персональних да них» від 21 грудня 2011 р.

20Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо умов оплати праці за контрактом» від 21 квітня 2011 р. № 4194/0/14-11/13

21Лист Міністерства соціальної політики України «Про надання роз’яснення щодо порядку роботи за сумісництвом» від 28 вересня 2011 р. № 697/18/155-11

22Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо роботи за сумісництвом заступ ника директора музичного училища та вста новлення йому надбавки за складність і напруженість у роботі» від 21 жовтня 2011 р. № 308/13/133-11

23Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо встановлення доплати за використання у роботі дезінфікувальних засобів» від 9 вересня 2011 р. № 744/13/84-11

24Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 3 березня 2011 р. № 162/13/84-11 (витяг)

26Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо умов оплати праці педагогічних працівників» від 28 жовтня 2011 р. № 10/2-799

27Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оплати праці та встановлення розрядів працівникам бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів» від 24 жовтня 2011 р. № 1/12-5765

28Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо роботи практичного психолога в дошкіль ному навчальному закладі» від 15 червня 2011 р. № 2/2-15-1461

30Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо записів у документах про вищу освіту» від 5 грудня 2011 р. № 1/9-853

31Лист Державної податкової адміністрації України «Щодо підтвердних документів, які повинні надавати фізичні особи — підприємці відрядженим працівникам при здійс ненні з ними готівкових розрахунків» від 7 вересня 2011 р. № 10077/5/15-1216

32Лист Міністерства юстиції України «Щодо роз’яснення положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 12 жовт ня 2011 р. № 612-0-2-11/11

34Лист Головного управління Державної служби України «Щодо зарахування до стажу служби в органах місцевого самоврядування періоду роботи на посаді головного бухгалтера сільської ради» від 29 грудня 2010 р. № 10773/13-10 (витяг)

..Довідкова інформація

35Окремі зміни в законодавстві з 1 січня 2012 р.

36Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2012 рік (статистика чисельності, заробітної плати та ро бочого часу найманих працівників)

Право

..Відповідальність

Євгенія Каляпіна

40Матеріальна відповідальність роботодавця

..Оплата праці

Євгеній Губа

51Надбавки, доплати та премії в системі матеріального стимулювання праці: запровадження на підприємстві

..Відповіді на запитання

61Допомога по догляду за дитиною після звільнення працівниці

62Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам Росії

63Зарахування навчання в радгоспі-технікумі до страхового стажу для оплати листків непрацездатності

64Право проректора з адміністративно-господарської роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня на отримання надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення

65Посадовий оклад вченого секретаря у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації

66Відпустка акомпаніатора

67Оклади старших лаборантів і лаборантів медичних кафедр вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації

68Доплата директору коледжу за завідування кабінетом

69Стаж для тарифікації медичних працівників

70Порядок присвоєння звання «Заслужений лікар України»

Практика

..Алгоритми для роботи

Ольга Писанко

72Скорочення чисельності або штату працівників

..Діловодство

Олена Загорецька

80Номенклатура справ відділу кадрів

..Кваліфікаційні характеристики

89Кваліфікаційні характеристики лаборантів

Персонал

..Інтерв'ю

102Найбільша нагорода для ейчара — бачити успіх сформованої ним команди

..HR-практика

Володимир Банцер

106Як навчити філолога управлінському обліку, а інженера — психології управління?

..Практична психологія

Наталія Шишлова

113Як помітити та запобігти вигоранню на роботі