Кадровик України
№ 10, жовтень 2015

З повним текстом статей можна ознайомитися в журналі

Умови передплати дивіться тутЗаконодавство

..Офіційні роз’яснення

9Лист Міністерства соціальної політики України «Про розгляд звернення» від 12 травня 2015 р. № 256/13/116-15

10Лист Міністерства соціальної політики України «Про оплату праці в зоні АТО» від 17 серпня 2015 р. № 12443/0/14-15/13

12Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо розгляду звернення» від 19 серпня 2015 р. № 1067/13/84-15

13Лист Міністерства соціальної політики України «Про розгляд звернення щодо санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» від 16 липня 2015 р. № 403/13/116-15

14Лист Міністерства соціальної політики України «Про надання відповіді» від 6 серпня 2015 р. № 11812/0/14-15/06

15Лист Міністерства соціальної політики України від 22 травня 2015 р. № 7610/0/14-15/06

16Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо практичного застосування постанови КМУ від 17 червня 2015 р. № 413» від 19 серпня 2015 р. № 1069/13/84-15

17Лист Міністерства соціальної політики України «Про застосування дисциплінарних стягнень до працівників за прогул без поважних причин» від 16 липня 2015 р. № 302/06/186-15

18Лист Міністерства соціальної політики України «Про розгляд звернення» від 17 серпня 2015 р. № 469/18/99-15

19Лист Міністерства соціальної політики України від 13 лютого 2015 р. № ДЦ-09-964/0/6-15

20Лист Виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо розрахунку лікарняних, якщо у розрахунковому періоді була відпустка без збереження заробітної плати» від 20 серпня 2015 р. № 5.2-32-1359

21Лист Національного банку України від 18 травня 2015 р. № 53-01006/33525

Право

..Соціальне страхування

Ольга Саражинська

28Правила отримання путівок до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів за рахунок коштів ФСС з ТВП

..Пенсійне забезпечення

Олена Охріменко

35Отримання довідки про заробітну плату для призначення Чорнобильської пенсії в разі ліквідації підприємства без визначення правонаступника

..Пільги працівникам

Ярина Арсеньєва

38Грошова позика працівнику підприємства

..Відповіді на запитання

45Надання щорічної відпустки перед «декретною»

46Переважне право на залишення на роботі

47Пільговий пенсійний вік

Практика

..Трудові судові спори

Євгенія Каляпіна

52Підводні камені практичної реалізації законодавства про відпустки

..Діловодство

Олена Загорецька

68Коментар до правил організації діловодства та архівної справи в установах

..Атестація працівників

Олександр Клименко

82Атестація працівників у закладах охорони здоров’я

..Трудові відносини

Галина Фольварочна

89Відпустка без збереження заробітної плати в запитаннях і відповідях

..Вебінар

Тетяна Заглада

96Сумісництво, суміщення посад та виконання обов’язків. Відмінності в документальному оформленні

Персонал

..Інтерв'ю

102Наш девіз — «Не втрачайте хорошу кризу!»

..Практична психологія

Наталія Шишлова

107Оптимізація комунікацій на роботі: що може зробити HR-менеджер?