Кадровик України
№ 11, листопад 2012

З повним текстом статей можна ознайомитися в журналі

Умови передплати дивіться тутЗаконодавство

..Нормативно-правові акти

11Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» від 5 березня 2012 р. № 46

..Офіційні роз’яснення

20Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо оформлення трудових відносин та оплати праці» від 22 червня 2012 р. № 93/06/187-12

22Лист Міністерства соціальної політики Ук­­раїни «Про грошову компенсацію за невикористану відпустку» від 21 червня 2012 р. № 207/13/116-12

23Лист Міністерства соціальної політики України «Стосовно проходження виробничого навчання та виробничої практики учнями, слухачами про­фесійно-технічних навчальних закладів» від 20 серп­ня 2012 р. № 107/021/150-12

24Лист Інспекції з контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення Дер­жавного центру зайнятості Міністерства соціальної політики України від 16 серпня 2012 р. № ДЦ-09-4005/0/6-12 (витяг)

26Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо поновлення на роботі працівників у разі їх незаконного звільнення» від 6 січня 2011 р. № 10/06/186-11

27Лист Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України «Про надання роз’яснень» від 23 липня 2012 р. № 6156-10/5.2-10/6/12

30Лист Державної архівної служби України «Про терміни зберігання первинних бухгалтерських документів тимчасового збері­гання підприємств» від 13 вересня 2012 р. № 01.2/2855

31Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Щодо розгляду листа про проходження медичного огляду працівниками торговельних закладів» від 4 квітня 2003 р. № 2015

Право

..Соціальне страхування

Ірина Єременко

38Контроль за видачею листків непрацездатності і правильністю їх оформлення

..Трудові відносини

Володимир Забудський

46Що потрібно знати про медичні огляди працівників

..Державна служба

Андрій Дуда

56Новий Закон про державну службу: оцінювання державних службовців

..Відповіді на запитання

61Оформлення рішення про переведення

62Назва посади начальника відділу персоналу

63Додаткова від­пустка бухгалтеру професійно-технічного навчального закладу за ненормований ро­бочий день та за роботу на комп’ютері

64Надбавки за вислугу років учителям (викладачам) навчальних закладів, які працюють за сумісництвом або з погодинною оплатою праці

65Допомога на оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки

66Підвищення посадового окладу вчителям хімії загальноосвітніх навчальних закладів за роботу із хімічними реакти­вами

67Розмір допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки педагогічним працівникам нав­чальних закладів, які працюють на неповну ставку

Практика

..Звільнення працівників: теорія і практика

Євгенія Каляпіна

68Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця (п. 7 і 8 ст. 40 КЗпП)

..Діловодство

Олена Загорецька

81Важливі зміни в діловодстві: набирає чинності новий Перелік

..Алгоритми для роботи

91Звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства

Персонал

..Інтерв'ю

102«Ми всі працюємо для того, щоб наші представники були щасливі»

..HR-практика

Юлія Кучма

106Наставництво: практика застосування, документальний супровід

..Досвід спеціалістів

Анна Боднарчук

122Корпоративна культура своїми силами