Кадровик України
№ 12, грудень 2011

З повним текстом статей можна ознайомитися в журналі

Умови передплати дивіться тутЗаконодавство

..Нормативно-правові акти

8Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Мето­дичних рекомендацій щодо оформлення розпорядчих актів із кадрових питань у сфері державної служби» від 30 серпня 2011 р. № 5

..Офіційні роз’яснення

23Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо права на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, у період перебування жінки у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» від 20 жовтня 2011 р. № 307/13/133-11 (витяг)

24Лист Міністерства соціальної політики Украї­ни «Щодо отримання додаткової відпустки батьком, який виховує дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана із Чорнобиль­ською катастрофою» від 24 жовтня 2011 р. № 310/13/133-11 (витяг)

25Лист Міністерства соціальної політики Украї­ни «Щодо надання батькові дитини відпустки для догляду за дитиною без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку» від 1 вересня 2011 р. № 252/13/133-11 (витяг)

26Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо виплати доплати начальнику відділу виконавчого апарату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника» від 9 вересня 2011 р. № 740/13/84-11

27Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо поширення встановлених законодавством обмежень працювати за сумісництвом на працівників комунальних закладів» від 8 ве­ресня 2011 р. № 731/13/84-11

28Лист Міністерства соціальної політики Украї­ни «Щодо встановлення надбавки за вислугу років працівникам установ соціального захисту населення» від 9 вересня 2011 р. № 741/13/84-11

29Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо підвищення посадових окладів і нарахування надбавок» від 3 березня 2011 р. № 162/13/84-11 (витяг)

30Лист Міністерства соціальної політики Украї­ни «Щодо питань оплати праці, виконання обо­в’язків тимчасово відсутнього працівника, призначення виконуючим обов’язків за вакант­ною посадою керівника» від 21 липня 2011 р. № 590/13/84-11

31Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо порядку проведення індексації заробітної плати» від 27 липня 2011 р. № 150-10/136-11 (витяг)

32Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо штатних нормативів вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації» від 4 жовтня 2011 р. № 1/11-9213

33Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо встановлення педагогічним працівникам доплат та надбавок» від 8 вересня 2011 р. № 1/12-4832 (витяг)

Право

..Відповідальність

Євгенія Каляпіна

38Питання матеріальної відповідальності у відносинах сторін трудового договору (закінчення)

..Трудовий договір

Ольга Писанко

47Звільнення працівника за прогул

..Відповіді на запитання

54Питання оплати праці у сфері освіти

55Посадовий оклад юрисконсульта у вищому навчальному закладі

56Доплата за науковий ступінь

57Право на роботу після виходу на пенсію

58Зміна педагогічного навантаження протягом навчального року

59Тривалість відпустки адміністративно-господарсь­кого та навчально-допоміжного персоналу коледжу

60Викладання директором школи у вечірньому класі

61Посада гардеробника

6220-відсоткова надбавка за престижність праці психологу

63Доплата за кураторство

64Доплата за керівництво методичним об’єднанням

65Підвищення посадових окладів вчителям іноземної мови

66Виховна робота завідувача малокомплектного дошкільного навчального закладу

67Надбавка за вислугу років медичним працівникам у дошкільних навчальних закладах

Практика

..Організаційні документи

Віктор Рожнов

68Штатний розпис: складання, затвердження, внесення змін

..Діловодство

Олена Загорецька

79Зведена номенклатура справ підприємства

..Алгоритми для роботи

89Алгоритм звільнення працівника за прогул

Персонал

..Інтерв'ю

96У роботі мені потрібен драйв

..HR-практика

Станіслав Ізюмов

102Взаємодія персоналу в компанії

Олена Радіонова

107Як сформувати штат філії в іншому місті