Кадровик України
№ 12, грудень 2012

З повним текстом статей можна ознайомитися в журналі

Умови передплати дивіться тутЗаконодавство

..Нормативно-правові акти

11Наказ Міністерства соціальної політики Ук­раїни «Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів» від 2 липня 2012 р. № 390

..Офіційні роз’яснення

35Лист Державної інспекції України з питань пра­ці від 16 жовтня 2012 р. № 4014/21/01/01-12

36Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням» від 28 вересня 2012 р. № 1/9-694

37Лист Державної служби України з питань за­­хисту персональних даних «Стосовно окремих питань, пов’язаних з обробкою персональних даних» від 20 серпня 2012 р. № 10/3905-12

Право

..Перевірки

Надія Канючка

42Готуємося до перевірки: поради кадровику

..Пільги працівникам

Таміла Радченко

50Трудові пільги ветеранам війни, праці та деяким іншим категоріям громадян

..Державна служба

Андрій Дуда

60Новий Закон про державну службу: правила внутрішнього розпорядку

..Соціальне страхування

Ірина Єременко

66Право на матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами

..Відповіді на запитання

69Право на суміщення посад керівника дошкільного навчального закладу

70Надбавка до посадового окладу за вислугу років педагогічним працівникам, які викладають у групах контрактної форми нав­чання

71Назва посади начальника технологічного відділу (підприємство надає послуги з інженерного супроводу)

72Назви посад «Реєстратор бюро технічної інвентаризації», «Технік бюро технічної інвентаризації», «Інженер бюро технічної інвентаризації»

Практика

..Звільнення працівників: теорія і практика

Євгенія Каляпіна

74Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця (п. 5 і 6 ст. 40 КЗпП)

..Робочий час

Станіслав Соломонов

88Підсумований облік робочого часу

..Алгоритми для роботи

100Звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства (закінчення)

Персонал

..Інтерв'ю

106«Успіх обов’язково приходить до тих, хто любить свою роботу»

..HR-практика

Ірина Шуляренко

112Скільки рекрутерів потрібно компанії або як обчислити витрати часу на підбір персоналу