Кадровик України
№ 12, грудень 2014

З повним текстом статей можна ознайомитися в журналі

Умови передплати дивіться тутЗаконодавство

..Коментарі фахівців

Андрій Дуда

13Про новий антикорупційний Закон

Євгенія Каляпіна

14Кілька слів щодо нового Закону України «Про прокуратуру»

..Офіційні роз’яснення

16Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо права на скорочену тривалість робочого тижня за роботу із шкідливими умовами праці» від 12 серпня 2014 р.  № 356/13/116-14

17Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо призначення допомоги з тимчасової непрацездатності під час відпустки для догляду за дитиною» від 28 серпня 2014 р. № 421/18/99-14

18Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо випадків конфіденційності умов трудового контракту» від 28 серпня 2014 р. № 275/06/186-14

19Лист Міністерства соціальної політики Украї­ни «Щодо матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації під час виконання трудових обов’язків» від 13 серпня 2014 р. № 87/0/15-14/06

20Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо порядку оплати праці журналістів комунальних засобів масової інформації, посади яких прирівняні до посад в органах влади чи місцевого самоврядування» від 8 серпня 2014 р. № 1144/13/84-14

21Лист Державної інспекції України з питань праці «Щодо оплати праці на рівні мінімальної заробітної плати» від 15 вересня 2014 р. № 32-21/01-1715

22Лист Міністерства охорони здоров’я України «Щодо оплати листків непрацездатності, які видані закладами охорони здоров’я Донецької та Луганської областей, що оформлені з порушенням нормативно-правових актів стосовно порядку їх заповнення» від 9 вересня 2014 р. № 3.07-19/2244-14/26242

23Лист Міністерства фінансів України «Щодо проведення перевірок» від 19 вересня 2014 р. № 31-08030-18-10/24166

24Роз’яснення Міністерства юстиції України «Інформація щодо чинності та застосування антикорупційного законодавства» від 10 листопада 2014 р. (витяг)

..Судова практика — доступно!

Євгенія Каляпіна

34Постанова Верховного Суду України від 22 жовтня 2014 р. у справі № 6-163цс14

Право

..Актуальна тема

Володимир Забудський

42Законодавчі зміни у сфері державного нагляду

..Організаційні документи

Надія Реутова

49Зміст колективного договору

..Оплата праці

Євгеній Губа

56Витрати на відрядження: склад та особливості оподаткування (закінчення)

..Відповіді на запитання

65Початок надання пільг та гарантій щодо відпусток, пільг в оподаткуванні зарплати інвалідам

Практика

..Кадрові документи

Вікторія Галкіна

70Кадрове діловодство: що потрібно зробити в грудні

Право

..Перевірки

Євгенія Каляпіна

82Перевірки підприємств органами соціального страхування

Практика

..Діловодство

Олена Загорецька

100Службове листування: строки зберігання службових листів

Персонал

..Інтерв'ю

110«Завдання HR-служби — підтримка бізнесу в досягненні стратегічних цілей компанії»

..HR-практика

Катерина Гайдученко

115Виявлення цінностей і переконань на співбесіді