Кадровик України
№ 3, березень 2012

З повним текстом статей можна ознайомитися в журналі

Умови передплати дивіться тутЗаконодавство

..Коментарі фахівців

Наталія Ємельянова

8Коментар до нового Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

..Нормативно-правові акти

15Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 р. № 4312-VI

21Указ Президента України «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відо­мостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» від 25 січня 2012 р. № 33/2012

..Офіційні роз’яснення

28Лист Міністерства соціальної політики Украї­­ни «Про працю інвалідів» від 28 грудня 2011 р. № 376/13/133-11 (витяг)

29Лист Міністерства охорони здоров’я Украї­ни «Щодо визначення посад при реорганізації закладів охорони здоров’я» від 27 травня 2011 р. № 11-02-09/10-166

30Лист Державної служби України з питань за­хисту персональних даних від 5 січня 2012 р. № 09/46-12

31Лист Міністерства юстиції України від 5 січня 2012 г. № 18633-0-33-11/6.1

32Роз’яснення Міністерства юстиції України «Ан­ти­корупційні обмеження щодо осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» від 25 січ­ня 2012 р.

34Роз’яснення Міністерства юстиції України «Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення» від 8 лютого 2012 р.

..Судова практика — доступно!

36Постанова Верховного суду України від 21 листопада 2011 р.

Право

..Актуальна тема

Андрій Дуда

40Спеціальна перевірка кандидатів на посади в органах влади

..Соціальне страхування

Ірина Єременко

49Оплата листків непрацездатності

..Відповіді на запитання

61Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника навчального закладу двома працівниками

62«Вікна» у роботі викладача

63Завідування двома кафедрами в університеті однією особою

64Право студента богословської семінарії на додаткову оплачувану відпустку для участі в екзаменаційній сесії

65Кількість працівників для створення кафедри

66Пільги едагогічним працівникам, нагородженим званням «Відмінник освіти»

67Необхідна кількість педагогічних працівників для запровадження посади методиста

68Скільки старших викладачів можуть працювати в музичному училищі

69Врахування до стажу державної служ­би періоду роботи особи на посаді заступника декана з виховної роботи у вищому навчальному закладі ІV рівня акредитації

70Кількістьстудентів у штатному розписі педа­гогічного училища для запровадження посади завідувача відділенням

Практика

..Кадрові документи

Вікторія Галкіна

71Оформлення особових справ працівників

..Діловодство

Олена Загорецька

79Як оформити телефонограму?

..Кваліфікаційні характеристики

82Нові типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців, що мають наскрізний характер

Персонал

..Інтерв'ю

100Результат роботи директора з персоналу — розвиток бізнесу і реалізовані таланти працівників

..Школа HR

Юлія Кучма

108Навчання і розвиток персоналу на прикладі консалтингової компанії