Кадровик України
№ 3, березень 2013

З повним текстом статей можна ознайомитися в журналі

Умови передплати дивіться тутЗаконодавство

..Нормативно-правові акти

9Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (закінчення)

14Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів про фесійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професій но-технічних навчальних закладів на підпри ємствах, в установах та організаціях» від 16 січня 2013 р. № 20

..Офіційні роз’яснення

21Лист Міністерства соціальної політики України «Про застосування підсумованого робочого часу» від 29 серпня 2012 р. № 317/13/116-12

22Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо стажу роботи для виплати надбавки за вислугу років медичним працівникам» від 28 листопада 2012 р. № 834/13/155-12

23Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо розрахунку відпускних» від 26 листопада 2012 р. № 1203/13/84-12

24Міністерство соціальної політики України «Щодо індексації зарплати новоприйнятих працівників» від 12 листопада 2012 р. № 435/10/136-12

25Лист Міністерства соціальної політики України від 21 листопада 2012 р. № 183/06/186-12

26Лист Державної інспекції України з питань праці від 5 листопада 2012 р. № 422/21/01/02-12

27Лист виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 19 листопада 2012 р. № 04-29-2929

28Лист виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 28 листопада 2012 р. № 04-29-3045

29Лист Верховного суду України «Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 ЦПК України, за I півріччя 2012 р.» від 1 липня 2012 р. (в и т я г)

Право

..Актуальна тема

Тетяна Мойсеєнко

38Стажування на підприємстві

..Час відпочинку

Ірина Єременко

42Надання відпустки для догляду за дитиною (у запитаннях і відповідях) (закінчення)

Ірина Єременко

47Робота на умовах неповного робочого часу в період відпустки для догляду за дитиною (у запитаннях і відповідях)

..Трудовий договір

Тетяна Мойсеєнко

52Заборона на приховану працю

..Пенсійне забезпечення

Галина Мастюгіна

58Як обчислюється страховий стаж для призначення пенсії?

..Відповіді на запитання

62Преміювання, встановлення доплат та надбавок заступникам керівників вищих навчальних закладів

63Доплата до заробітної плати працівникам навчальних закладів, які проживають у населених пунктах, що мають статус гірських, а працюють у місцевості, яка не належить до гірської

64Встановлення надбавки за вислугу років науково-педагогічному працівнику вищого навчального закладу

65Виплата грошової винагороди педагогам, які станом на 1 вересня звільнилися із займаних посад, але відпрацювали перед цим повний навчальний рік

66Зарахування до страхового стажу для призначення пенсії час догляду батьків за дитиною, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи

Практика

..Крок за кроком

Вікторія Галкіна

68Оформлення прийняття на роботу (продовження)

..Робочий час

Станіслав Соломонов

75Підсумований облік робочого часу на підприємстві громадського харчування

..Звільнення працівників: теорія і практика

Євгенія Каляпіна

83Додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (п. 3 ст. 41 КЗпП)

..1С для кадровика

Юлія Шатько

93Штатний розпис і оформлення трудових відносин у програмі 1С

Персонал

..Інтерв'ю

110«Люблю свою роботу за те, що в ній багато несподіванок»

..Практична психологія

Людмила Мельник

116Конфлікт в організації: суб’єктивні конфлікти

..Досвід компаній

Анна Боднарчук

123Якщо в штаті немає менеджера з персоналу: хто і як повинен виконувати його обов’язки