Кадровик України
№ 8, серпень 2012

З повним текстом статей можна ознайомитися в журналі

Умови передплати дивіться тутЗаконодавство

..Нормативно-правові акти

8Постанова Кабінету Мінстрів України «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусок» від 20 червня 2012 р. № 551

10Постанова Кабінету Мінстрів України «Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної ос новної або додаткової оплачуваних відпусток» від 4 липня 2012 р. № 605

11Наказ Національного агентства України з пи тань державної служби «Про затвердження Порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців» від 6 квітня 2012 р. № 65

15Наказ Національного агентства України з пи тань державної служби «Про затвердження Порядку стажування державних службовців» від 3 квітня 2012 р. № 61

..Офіційні роз’яснення

20Лист Державної служби статистики України «Що до заповнення табеля обліку використання робочого часу» від 12 січня 2012 р. № 9/4-10/9

21Лист Міністерства соціальної політики України від 4 квітня 2012 р. № 55/06/187-12 (витяг)

22Лист Міністерства соціальної політики України «Про відшкодування органами соцзахисту за відпустки, надані чорнобильцям» від 8 червня 2012 р. № 186/13/133-12

23Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо найменування посади керівника дошкільного навчального закладу» від 18 червня 2012 р. № 197/13/133-12

24Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо сплати ЄСВ за осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах» від 8 червня 2012 р. № 225/18/153-12

25Лист Міністерства соціальної політики України «Про оплату праці у святкові та неробочі дні» від 17 лютого 2012 р. № 51/13/116-12 (витяг)

26Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо ведення штатного розпису» від 13 березня 2012 р. № 40/06-187-12 (витяг)

27Лист Міністерства фінансів України «Щодо відшкодування витрат на відрядження» від 3 лютого 2012 р. № 31-07230-2-6/534

28Роз’яснення Міністерства юстиції України «Проблемні питання застосування Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 10 липня 2012 р.

Право

..Час відпочинку

Тетяна Сташків

36Відпустки без збереження заробітної плати

..Пенсійне забезпечення

Галина Мастюгіна

43Пенсія по інвалідності: право на призначення і приклади розрахунку

..Державна служба

Андрій Дуда

49За неподання декларацій про доходи і витрати з держслужби не звільнятимуть?

..Перевірки

Надія Канючка

53Робота з документами під час проведення перевірок державними інспекторами праці

..Відповіді на запитання

57Застосовування формули для обчислення періоду, що зараховується до страхового стажу для оплати листків непрацездатності працівнику, страховий стаж якого становить менше 8 років

58Зазначення тривалості страхового стажу в листку непрацездатності

59Зарахування часу навчання у вищому навчальному закладі до спеціального, загального і страхового стажу роботи

Практика

..Робочий час

Олена Савосько

62Табель обліку робочого часу: практичні нюанси ведення

..Звільнення працівників: теорія і практика

Євгенія Каляпіна

82Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця

Персонал

..Інтерв'ю

104«У першу чергу ми розвиваємо талановитих співробітників»

..Практична психологія

Юлія Кучма

111Спільна робота родичів в одній компанії: плюси, мінуси, ризики

..HR-практика

Ольга Шкуть

121Як налагодити комунікації в компанії?