Кадровик України
№ 9, вересень 2015

З повним текстом статей можна ознайомитися в журналі

Умови передплати дивіться тутЗаконодавство

..Офіційні роз’яснення

10Лист Міністерства соціальної політики України «Про розрахунок норми тривалості робочого часу» на 2016 р. від 20 липня 2015 р. № 10846/0/14-15/13

13Лист Міністерства соціальної політики України «Про деякі питання обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» від 31 липня 2015 р. № 445/18/99-15

15Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо заповнення повідомлення про прий­няття працівника на роботу» від 4 серпня 2015 р. № 432/13/155-15

16Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо повернення документів після здійснення кримінально-процесуальних дій» від 4 червня 2015 р. № 278/06/187-15

17Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо порядку компенсації з бюджету середньої заробітної плати мобілізованим» від 6 травня 2015 р. № 515/13/84-15

18Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається» від 16 квітня 2014 р. № 65/06/186-14

19Лист Міністерства соціальної політики України «Стосовно виплати компенсації середньої заробітної плати мобілізованим працівникам, які до мобілізації працювали у фізичних осіб — підприємців» від 16 червня 2015 р. № 325/13/155-15

20Лист Міністерства соціальної політики України «Про застосування дисциплінарних стягнень до працівників за прогул без поважних причин» від 16 липня 2015 р. № 302/06/186-15

21Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо надання соціальної відпустки працівникам, які мають дітей» від 25 лютого 2015 р. № 76/13/116-15

23Лист Міністерства освіти та науки України «Щодо питань працевлаштування випускників ВНЗ» від 26 червня 2015 р. № 1/9-309

25Лист Міністерства оборони України «Про організацію ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та відповідальність за порушення такого обліку» від 7 лютого 2015 р. № 322/2/964

27Лист Виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо надання допомоги на поховання» від 13 травня 2015 р. № 5.2-32-841

28Лист Виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати праце­здатності «Щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності закладами охорони здоров’я, що залишилися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях» від 16 червня 2015 р. № 2.4-17-1004

29Лист Виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо обчислення страхового стажу» від 5 червня 2015 р. № 5.2-32-946

Право

..Пенсійне забезпечення

Олена Охріменко

40Призначення пенсії викладачам вищих навчальних закладів недержавної форми власності

..Соціальне страхування

Ольга Саражинська

45Надання допомоги на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

..Вчимося на помилках

Вікторія Галкіна

50Неправомірне оголошення догани та звільнення за пунктом 3 статті 40 КЗпП

..Відповіді на запитання

57Право на додаткову соціальну відпустку

58Прийняття на посаду за строковим трудовим договором

59Наказ про відпустку без збереження заробітної плати

60Вплив працевлаштування на розмір пенсії

61Як змінюється розмір пенсії, якщо особа працює?

62Вплив працевлаштування особи на призначення до її пенсії надбавок

63Документи щодо працевлаштування, які поадються до Пенсійного фонду

Практика

..Професійна класифікація

Олександр Клименко

64Досвід США у професійній класифікації: чи може він бути корисним в Україні?

Сергій Кравцов

68Формулювання назв професій і посад на практиці

..Трудові судові спори

Євгенія Каляпіна

74Скорочення персоналу з мінімальними втратами для роботодавця (продовження)

..Атестація працівників

Олександр Клименко

84Атестація персоналу у сфері культури

..Діловодство

Олена Загорецька

91Бланки службових документів

Персонал

..Інтерв'ю

102Корпоративна культура як дієвий інструмент управління персоналом у Platinum Bank

..HR-рішення

Ірина Шуляренко

108Типи корпоративної культури та роль HR-менеджера в її формування