Кадровик України
№ 9, вересень 2011

З повним текстом статей можна ознайомитися в журналі

Умови передплати дивіться тутЗаконодавство

..Нормативно-правові акти

7Наказ Міністерства соціальної політики Ук­раї­ни «Про затвердження форми звітності № 5-ПН «Звіт про прийнятих працівників» та інструкції щодо її заповнення» від 14 липня 2011 р. № 279

12Наказ Міністерства соціальної політики Ук­раї­ни, Міністерства охорони здоров’я Украї­ни «Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 19 липня 2011 р. № 284/424

15Наказ Головного управління державної служби України «Про внесення змін до Загальних правил поведінки державного службовця, зат­верджених наказом Головдержслужби від 04.08.2010 № 214» від 19 липня 2011 р. № 176

16Наказ Головного управління державної служби України «Про затвердження Загального поряд­ку проведення іспиту кандидатів на за­міщення вакантних посад державних службовців» від 8 липня 2011 р. № 164

..Офіційні роз’яснення

24Лист Міністерства праці та соціальної політи­ки України «Щодо окремих питань з організації та оплати праці та відпусток» від 17 червня 2011 р. № 190/13/116-11

26Лист Міністерства соціальної політики України від 15 квіт­­ня 2011 р. № 3961/0/14-11/10 (витяг)

27Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 16 травня 2011 р. № 151/06/186-11

28Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Щодо врахування до страхового стажу періо­ду перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» від 11 липня 2011 р. № 04-29-2003

29Лист Міністерства фінансів України від 25 червня 2011 р. № 31-04330-13-2-24/16279

30Роз’яснення Міністерства юстиції України «Одер­­­­жання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 28 липня 2011 р.

33Роз’яснення Міністерства юстиції України «Сві­доцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та порядок його видачі» від 21 липня 2011 р.

..Коментарі фахівців

Майя Шурко

36Відповідальність за неподання форми звіт­ності № 5-ПН «Звіт про прийнятих пра­ців­ників»

Право

..Відповідальність

Андрій Дуда

40Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень

..Актуальна тема

Елена Савосько

50Практика получения детских новогодних подарков за счет средств ФСС по ВУТ

..Інтерв'ю

57Неофіційна зайнятість: українські реалії (інтерв’ю з Андрієм Черкасовим, головою Державної інспекції України з питань праці — головним державним інспектором України з питань праці)

..Консультують фахівці Мінпраці

59Ведення кадрової документації підприємцем на спрощеній системі оподаткування

..Відповіді на запитання

60Термін подання звіту про наявність вакансій

61Чоловік на посаді медсестри

63Назва посади «Перший заступник голови правління — заступник з фінансово-економічної роботи»

64Об’єднання робіт під однією професійною назвою

65Участь у конкурсі на заміщення вакантної посади на державній службі особи, проти якої порушено кримінальну справу

66Розміри підвищення посадового окладу фель­д­шера-лаборанта наркологічного диспансеру

Практика

..Кадрові документи

Галина Шульга

68Ведення особових справ студентів вищих навчальних закладів

..Діловодство

Олена Загорецька

80Оформлення наказів з основної діяльності

..Кваліфікаційні характеристики

94Кваліфікаційні характеристики у галузі туризму

Персонал

..Інтерв'ю

98Умение общаться с людьми — главное качество хорошего HR-менеджера

..Школа HR

Ірина Шуляренко

106Складаємо HR-бюджет

..HR-практика

Станислав Изюмов

118Как повысить вовлеченность персонала