Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 р.МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

Лист

від 20 липня 2015 р. № 10846/0/14-15/13

 

Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 р.

 

     Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід керуватися нижчезазначеним.

     Як передбачено частиною першою статті 50 КЗпП, нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

     Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При встановленні меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитись за повною тарифною ставкою, повним окладом.

     Відповідно до частини першої статті 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

     1) для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) — 24 години на тиждень.

     Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;

     2) для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, — не більш як 36 годин на тиждень.

     Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163.

     Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

     Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.

     Згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.

     При розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати п’яти годин.

     Відповідно до статті 73 КЗпП у 2016 р. на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні:

     — 1 січня — Новий рік;

     — 7 січня — Різдво Христове;

     — 8 березня — Міжнародний жіночий день;

     — 1 травня — Пасха (Великдень);

     — 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;

     — 9 травня — День Перемоги;

     — 19 червня — Трійця;

     — 28 червня — День Конституції України;

     — 24 серпня — День незалежності України;

     — 14 жовтня — День захисника України.

     Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2016 р. вихідний день у неділю 1 травня має бути перенесений на вівторок 3 травня, вихідний день у неділю 19 червня має бути перенесений на понеділок 20 червня.

     Слід наголосити, що у 2016 р. на 1 травня (неділю) припадає два свята — День міжнародної солідарності трудящих та Пасха (Великдень). При цьому, незважаючи на те, що з вихідним днем збігається два святкових дні, перенесенню підлягає лише один день — неділя (1 травня) на вівторок (3 травня).

     Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу та неділю.

     У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа.

     Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися по зміненому у зв’язку з перенесенням робочих днів графіку роботи підприємства.

     При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи у цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП.

     Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50–53, 67 і 73 КЗпП.

     Наводимо приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на 2016 р. (додається), розрахованої за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день впродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.

     За зазначених умов, залежно від тривалості робочого тижня, норма робочого часу на 2016 р. становитиме:

 

при 40-годинному робочому тижні

2003,0 години

при 39-годинному робочому тижні

1957,8 годин

при 38,5-годинному робочому тижні

1932,7 годин

при 36-годинному робочому тижні

1807,2 годин

при 33-годинному робочому тижні

1656,6 годин

при 30-годинному робочому тижні

1506,0 годин

при 25-годинному робочому тижні

1255,0 годин

при 24-годинному робочому тижні

1204,8 годин

при 20-годинному робочому тижні

1004,0 годин

при 18-годинному робочому тижні

903,6 годин

 

Додаток на 1 арк.

 

Заступник Міністра —

керівник апарату                                                                                В. Іванкевич