Інформація про попит на робочу силу (вакансії)Звітність

 

Інформація про попит на робочу силу (вакансії)

 

Подають

Термін подання

Юридичні особи, фізичні особи — підприємці, які використовують працю найманих працівників (незалежно від місцезнаходження),
— районним, міським, районним у містах і міськрайонним центрам зайнятості

За наявності попиту на робочу силу (вакансії) — не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії

 

Форма № 3-ПН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
31 травня 2013 року № 316

(за погодженням із Державною службою
статистики України)

Респондент:

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контрольний орган і мають відмітку у паспорті, зазначають серію та номер паспорта)
_____________________________________________________________________________

Найменування юридичної особи / прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
_____________________________________________________________________________

Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи
_____________________________________________________________________________

(поштова адреса)

 

Вид звітності:
 
 первинна;
 
 уточнювальна (на заміну звітності, поданої ___________________________).

(дата подання попередньої звітності)

 

 

I. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ

 

Професія (посада)

Кількість вакансій

Розмір заробітної плати

Місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село)

Наявність коментарів у додатку
(так/ні)

усього
(у тому числі премії, надбавки, інші заохочувальні та компенсаційні виплати)

у тому числі основної

А

1

2

3

4

5

6

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток: на ____ арк.

Дата подання _____________ 20__ р.

Керівник юридичної особи або уповноважена ним особа / фізична особа — підприємець

____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада, підпис)

Телефон _______________ Факс _________________ Електронна адреса _____________

Дата прийняття ____________ 20 __ р.

Відповідальна особа центру зайнятості, яка приймає звітність

___________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада, підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

II. КОМЕНТАРІ ДО ДАНИХ ПРО ВАКАНСІЇ

 

1. № (згідно з розділом I) _________, кількість вакансій (усього) ____________

2. Кількість осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння
працевлаштуванню та можуть бути працевлаштовані _________

За бажанням зазначаються відповідні категорії громадян:

   один з батьків або особа, яка їх замінює, має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;

   один з батьків або особа, яка їх замінює, виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

   один з батьків або особа, яка їх замінює, утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);

   діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

   особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

   особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

   молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної служби і яка вперше приймається на роботу;

   особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років;

   інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

   учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19, 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Інші категорії громадян:

   внутрішньо переміщені особи.

3. Завдання та обов’язки, опис робіт, коментарі

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.


 

4. Режим роботи:  5-денний робочий тиждень;   6-денний робочий тиждень;   підсумковий облік робочого часу;   позмінний графік роботи;    ненормований робочий час;   з поділом робочого дня (зміни) на частини;   гнучкий режим роботи;   вахтовий метод роботи;   робота у нічний час;
 неповний робочий час;  інше ________________________________________________

5. Характер виконуваної роботи:   постійний;   тимчасовий;   сезонний;   за сумісництвом;   робота вдома;   інше___________________________________________

6. Умови праці:   оптимальні;   допустимі;   шкідливі;   небезпечні;   інше _____________________________________________________________________________

7. Додатково:   медичне страхування;   наявність житла;   харчування;   відшкодування транспортних витрат;   інше _____________________________________

Вимоги до кандидата:

8. Освітній рівень:   початкова загальна освіта;   базова загальна середня освіта;   повна загальна середня освіта;   професійно-технічна освіта;   вища освіта.

9. Освітньо-кваліфікаційний рівень, науковий ступінь:   кваліфікований робітник;   молодший спеціаліст;   молодший бакалавр;   бакалавр;   магістр;   доктор філософії;   доктор наук.

10. Спеціальність (спеціалізація) та/або галузь знань, професійна кваліфікація
_____________________________________________________________________________

11. Стаж роботи (років) за відповідною професією (спеціальністю) ___________________

12. Додаткові вміння, знання, навички, вимоги до працівника

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Керівник юридичної особи або уповноважена ним особа / фізична особа — підприємець
_____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада, підпис)