Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» щодо зарахування до страхового стажу періоду відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

від 19 листопада 2013 р. № 691-VII

 

     Верховна Рада України постановляє:

      I. В абзаці другому частини першої статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2011 р., № 2–3, ст. 11) слова «Період отримання виплат» замінити словами «Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат».

      II. Прикінцеві положення

      1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

      2. Установити, що у разі, коли особа перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у період з 1 січня 2011 року до набрання чинності цим Законом, час відпустки зараховується до її страхового стажу.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ