Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

Наказ

від 2 липня 2012 р. № 390

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 липня 2012 р. за № 1291/21603

 

Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів

 

     Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 389, та з метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду органами Державної інспекції України з питань праці, відповідно до Конвенцій Міжнародної організації праці № 81 1947 р. про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, ратифікованої Законом України від08 вересня 2004 р. № 1985-IV, та № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, ратифікованої Законом України від 8 вересня 2004 р. № 1986-IV, Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 4 Положення про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 386,

НАКАЗУЮ:

      1. Затвердити Порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, що додається.

      2. Затвердити такі, що додаються:

      2.1. Форму акта перевірки додержання суб’єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

      2.2. Форму припису.

      2.3. Форму протоколу про адміністративне правопорушення.

      2.4. Форму постанови про накладення адміністративного стягнення відповідно до статті 1886 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

      3. Державній інспекції України з питань праці (А. Черкасов) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

      4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження нормативно-правових актів щодо виконання функцій посадовими особами Держнаглядпраці та його територіальних органів» від 21 березня 2003 р. № 72, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 червня 2003 р. за № 432/7753.

      5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Надрагу.

      6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем’єр-міністр України —

Міністр                                                                                        С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Спільного

представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні                                    О. Мірошниченко

Голова Державної служби

України з питань регуляторної

політики та розвитку підприємництва                                 М. Ю. Бродський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

02.07.2012 № 390

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

30 липня 2012 р. за № 1291/21603

 

Порядок

проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів

 

      1. Цей Порядок встановлює процедуру проведення Державною інспекцією України з питань праці (далі — Держпраці України) та її територіальними органами перевірок додержання законодавства з питань праці у межах повноважень, визначених Конвенціями Міжнародної організації праці № 81 1947 р. про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, ратифікованою Законом України від 8 вересня 2004 р. № 1985-IV, та № 129 1969 р. про інспекцію праці в сільському господарстві, ратифікованою Законом України від 8 вересня 2004 р. № 1986-IV, Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» від 17 листопада 2010 р. № 1059, Положенням про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 386.

      2. Право проведення перевірок мають посадові особи Держпраці України та її територіальних органів, які відповідно до своїх посадових обов’язків мають повноваження державного інспектора з питань праці (далі — Інспектор).

      3. Інспектор може проводити планові та позапланові перевірки, які можуть здійснюватися за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

      Планові перевірки проводяться з періодичністю, яка визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), наведених у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 1059.

      Позапланова перевірка проводиться незалежно від кількості раніше проведених перевірок за наявності підстав, визначених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

      Позапланові перевірки за зверненнями фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюються за наявності згоди Держпраці України на їх проведення. Інспекторам забороняється виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду трудових спорів.

      4. Інспектор має право на проведення перевірки за наявності у нього службового посвідчення та направлення на перевірку.

      5. Інспектору на час проведення перевірки надається робоче місце, обладнане належним чином, право користування телефонним зв’язком, розмножувальною технікою, іншими послугами технічного характеру, необхідними для реалізації повноважень під час перевірки, оформлення матеріалів перевірки, спілкування з працівниками (у разі необхідності одержання пояснень).

      6. Перевірка складається з таких етапів:

      6.1. Робота з документами, наданими суб’єктами господарювання на вимогу Інспектора:

      6.2. Оформлення документів за результатами перевірки.

      6.3. Ознайомлення суб’єктів господарювання з документами, оформленими за результатами перевірки.

      6.4. Проведення за результатами перевірки роз’яснювальної роботи з питань застосування норм законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування (за згодою посадових осіб).

      7. За результатами перевірки складається акт перевірки. У разі виявлення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування вносяться приписи про усунення виявлених порушень, вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб згідно із вимогами чинного законодавства.

      8. Рішення Інспектора може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

 

Директор департаменту

заробітної плати та умов праці                                                  О. Товстенко

 

Додаток — у форматі .doc.