Звільнення працівників: теорія і практика№ 5, травень 2019

У статті розглянуто особливості розірвання трудового договору через відмову працівника від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці та у зв’язку з його відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, наведено зразки оформлення відповідних повідомлень, наказів та заповнення трудових книжок

Автор: 
Таміла Радченко№ 4, квітень 2019

У статті розглянуто особливості припинення трудових відносин у разі переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство або в разі його переходу на виборну посаду, наведено зразки оформлення відповідних наказів та заповнення трудових книжок

Автор: 
Таміла Радченко№ 3, березень 2019

У статті розглянуто особливості припинення трудових відносин за пунктом 3 статті 36 КЗпП, тобто в разі призову або вступу працівників на військову службу та направлення на альтернативну (невійськову) службу. Зокрема, з’ясовано питання виплати вихідної допомоги, порядок дій роботодавців, якщо звільнення на згаданих підставах відбувається в мирний час або під час особливого періоду тощо

Автор: 
Таміла Радченко№ 1, січень 2019

Розпочинаємо публікацію матеріалів під рубрикою
«Звільнення працівників: теорія і практика», у якій з
практичної точки зору розглядатимемо підстави для
припинення трудового договору згідно зі статтями
36, 38–41 КЗпП. А розпочнемо з найпоширенішої
підстави розірвання трудових відносин — за угодою
сторін, що передбачена пунктом 1 статті 36 КЗпП

Автор: 
Таміла Радченко№ 6, червень 2017

Розірвання трудового договору в разі змін в організації виробництва та праці підприємства, скорочення  чисельності або штату працівників є звільненням з  ініціативи власника. Питання щодо розірвання трудового договору за цією підставою є досить актуальним, і з ним пов’язано багато підводних каменів, які  можуть постати на шляху роботодавця. Щоб захиститися від негативних наслідків цієї процедури, слід  уважно поставитися до її документального оформлення. Саме про це й піде мова в статті 

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 6, червень 2013

Автор на прикладах із судової практики розглядає особливості звільнення працівників у таких випадках: порушення правил прийняття на роботу; звільнення сумісника у зв’язку з прийняттям на цю роботу основного працівника; встановлення обмеження спільної роботи родичів; порушення законодавства з питань ліцензування і дозвільної діяльності; звільнення керівника підприємства на вимогу профспілкового органу; звільнення неповнолітнього на вимогу батьків або інших осіб.
Кожен випадок доповнений алгоритмом звільнення

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 5, травень 2013

Крім загальних підстав для припинення трудо­вого договору, передбачених статтею 36 КЗпП і конкретизованих у статтях 38, 39, 40, 41 КЗпП, звільнення працівників допускається також в інших випадках. Про це свідчить стаття 7 КЗпП, відповідно до якої додаткові підстави для припинення трудових відносин з окремими категоріями працівників за певних умов встановлюються законодавством. До таких підстав слід віднести звільнення за результатами випробування, припинення трудових відносин у зв’язку з порушенням установлених правил прийняття на роботу та ін. У першій частині статті йдеться про звільнення за результатами випробування, установленого під час прийняття на роботу

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 4, квітень 2013

Розглянуті в статті підстави звільнення працівників за пунктом 71 статті 36 та пунктом 4 статті 41 КЗпП є одними з «наймолодших» в чинному трудовому законодавстві, оскільки внесені до Кодексу менше року тому відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ухваленням Закону України «Про принципи запобігання і протидії корупції». Проте трудові відносини у подібних випадках припинялися і до набрання чинності цим Законом (до 13 червня 2012 р.) безпосередньо на підставі норм Закону України «Про принципи запобігання і протидії корупції». Тому на сьогодні вже можна говорити про усталену практику застосування положень, по­в’язаних з дією антикорупційного законодавства

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 3, березень 2013

Завершуючи розгляд додаткових підстав для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, автор розглядає застосування на практиці такої підстави для звільнення, як вчинення працівником, що виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням виконуваної ним роботи. Застосовування цієї підстави має чимало підводних каменів, розібратися з якими допоможуть рекомендації автора і наведені в статті приклади судових рішень

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 2, лютий 2013

Продовжуємо розглядати додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, передбачені статтею 41 КЗпП. Цього разу йтиметься про звільнення працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, у разі вчинення ним винних дій, що дають підстави для втрати довіри до нього з боку роботодавця. Застосування цієї підстави звільнення викликає чимало труднощів на практиці. По-перше, законодавством не визначено коло осіб, до яких може бути застосована зазначена підстава звільнення. Наприклад, чи можна вважати бухгалтера особою, яка безпосередньо обслуговує грошові цінності? По-друге, втрата довіри до працівника має ґрунтуватися на конкретних фактах, підтверджених документально. Обов’язок довести вину працівника лежить на роботодавцеві. Розібратися в цих питаннях допоможуть рекомендації автора та запропоновані в статті приклади із судової практики

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 1, січень 2013

Крім загальних підстав для звільнення працівників з ініціативи роботодавця, передбачених статтею 40 КЗпП, які ми розглядали в попередніх випусках (№ 8–12, 2012), законодавством про працю передбачені додаткові підстави для розірвання трудового договору. Вони закріплені в статті 41 КЗпП і вирізняються тим, що можуть застосовуватися винятково до певних категорій працівників у чітко обмежених законодавством випадках

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 12, грудень 2012

У попередніх номерах автор уже згадував про те, що відповідно до частини третьої статті 40 КЗпП припинення трудових відносин за ініціативою роботодавця не допускається в період тимчасової непрацездатності працівника. Пункт 5 цієї статті — виняток із загального правила, оскільки основ­ною умовою його застосування є відсутність працівника саме внаслідок тимчасової непрацездатності. Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, є підставою для звільнення за пунктом 6 статті 40 КЗпП працівника, який зараз обіймає цю посаду

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 11, листопад 2012

У жовтні ми розглянули загальні нюанси звільнення як заходу дисциплінарного стягнення. Ураховуючи, що розірвання трудового договору за пунктами 7 і 8 статті 40 КЗпП також є заходом дисциплінарного стягнення, звільнення працівників на цих підставах має здійснюватися з обо­в’язковим дотриманням усіх правил і порядку звільнення, про які ми розповіли в попередньому номері. Практичні нюанси звільнень на зазначених підставах, підкріплені судовою практикою, пропонуємо вашій увазі

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 10, жовтень 2012

Одним із прав, наданих роботодавцеві трудовим законодавством, є можливість застосування до працівників заходів дисциплінарного стягнення, до яких стаття 147 КЗпП відносить догану і звільнення. Дисциплінарним стягненням визнається розірвання трудового договору відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 КЗпП, а також пункту 1 статті 41 КЗпП. У статті автор розглядає загальний для всіх вказаних підстав порядок припинення трудових відносин, а детальніше зупиняється на таких поширених підставах звільнення, як пункти 3 і 4 статті 40 КЗпП

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 9, вересень 2012

Припинення трудових відносин за пунктом 2 статті 40 КЗпП у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника посаді (роботі) здійснюється, якщо така невідповідність виникла внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню роботи, а також у разі відмови в наданні працівникові допуску до державної таємниці або скасування такого допуску, якщо виконання покладених на нього обов’язків потребує доступу до державної таємниці. Описані в статті практичні аспекти звільнення доповнено численними прикладами із судової практики

Автор: 
Євгенія Каляпіна