Звільнення працівників: теорія і практика№ 1, січень 2019

Розпочинаємо публікацію матеріалів під рубрикою
«Звільнення працівників: теорія і практика», у якій з
практичної точки зору розглядатимемо підстави для
припинення трудового договору згідно зі статтями
36, 38–41 КЗпП. А розпочнемо з найпоширенішої
підстави розірвання трудових відносин — за угодою
сторін, що передбачена пунктом 1 статті 36 КЗпП

Автор: 
Таміла Радченко№ 6, червень 2017

Розірвання трудового договору в разі змін в організації виробництва та праці підприємства, скорочення  чисельності або штату працівників є звільненням з  ініціативи власника. Питання щодо розірвання трудового договору за цією підставою є досить актуальним, і з ним пов’язано багато підводних каменів, які  можуть постати на шляху роботодавця. Щоб захиститися від негативних наслідків цієї процедури, слід  уважно поставитися до її документального оформлення. Саме про це й піде мова в статті 

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 6, червень 2013

Автор на прикладах із судової практики розглядає особливості звільнення працівників у таких випадках: порушення правил прийняття на роботу; звільнення сумісника у зв’язку з прийняттям на цю роботу основного працівника; встановлення обмеження спільної роботи родичів; порушення законодавства з питань ліцензування і дозвільної діяльності; звільнення керівника підприємства на вимогу профспілкового органу; звільнення неповнолітнього на вимогу батьків або інших осіб.
Кожен випадок доповнений алгоритмом звільнення

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 5, травень 2013

Крім загальних підстав для припинення трудо­вого договору, передбачених статтею 36 КЗпП і конкретизованих у статтях 38, 39, 40, 41 КЗпП, звільнення працівників допускається також в інших випадках. Про це свідчить стаття 7 КЗпП, відповідно до якої додаткові підстави для припинення трудових відносин з окремими категоріями працівників за певних умов встановлюються законодавством. До таких підстав слід віднести звільнення за результатами випробування, припинення трудових відносин у зв’язку з порушенням установлених правил прийняття на роботу та ін. У першій частині статті йдеться про звільнення за результатами випробування, установленого під час прийняття на роботу

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 4, квітень 2013

Розглянуті в статті підстави звільнення працівників за пунктом 71 статті 36 та пунктом 4 статті 41 КЗпП є одними з «наймолодших» в чинному трудовому законодавстві, оскільки внесені до Кодексу менше року тому відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ухваленням Закону України «Про принципи запобігання і протидії корупції». Проте трудові відносини у подібних випадках припинялися і до набрання чинності цим Законом (до 13 червня 2012 р.) безпосередньо на підставі норм Закону України «Про принципи запобігання і протидії корупції». Тому на сьогодні вже можна говорити про усталену практику застосування положень, по­в’язаних з дією антикорупційного законодавства

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 3, березень 2013

Завершуючи розгляд додаткових підстав для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, автор розглядає застосування на практиці такої підстави для звільнення, як вчинення працівником, що виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням виконуваної ним роботи. Застосовування цієї підстави має чимало підводних каменів, розібратися з якими допоможуть рекомендації автора і наведені в статті приклади судових рішень

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 2, лютий 2013

Продовжуємо розглядати додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, передбачені статтею 41 КЗпП. Цього разу йтиметься про звільнення працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, у разі вчинення ним винних дій, що дають підстави для втрати довіри до нього з боку роботодавця. Застосування цієї підстави звільнення викликає чимало труднощів на практиці. По-перше, законодавством не визначено коло осіб, до яких може бути застосована зазначена підстава звільнення. Наприклад, чи можна вважати бухгалтера особою, яка безпосередньо обслуговує грошові цінності? По-друге, втрата довіри до працівника має ґрунтуватися на конкретних фактах, підтверджених документально. Обов’язок довести вину працівника лежить на роботодавцеві. Розібратися в цих питаннях допоможуть рекомендації автора та запропоновані в статті приклади із судової практики

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 1, січень 2013

Крім загальних підстав для звільнення працівників з ініціативи роботодавця, передбачених статтею 40 КЗпП, які ми розглядали в попередніх випусках (№ 8–12, 2012), законодавством про працю передбачені додаткові підстави для розірвання трудового договору. Вони закріплені в статті 41 КЗпП і вирізняються тим, що можуть застосовуватися винятково до певних категорій працівників у чітко обмежених законодавством випадках

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 12, грудень 2012

У попередніх номерах автор уже згадував про те, що відповідно до частини третьої статті 40 КЗпП припинення трудових відносин за ініціативою роботодавця не допускається в період тимчасової непрацездатності працівника. Пункт 5 цієї статті — виняток із загального правила, оскільки основ­ною умовою його застосування є відсутність працівника саме внаслідок тимчасової непрацездатності. Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, є підставою для звільнення за пунктом 6 статті 40 КЗпП працівника, який зараз обіймає цю посаду

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 11, листопад 2012

У жовтні ми розглянули загальні нюанси звільнення як заходу дисциплінарного стягнення. Ураховуючи, що розірвання трудового договору за пунктами 7 і 8 статті 40 КЗпП також є заходом дисциплінарного стягнення, звільнення працівників на цих підставах має здійснюватися з обо­в’язковим дотриманням усіх правил і порядку звільнення, про які ми розповіли в попередньому номері. Практичні нюанси звільнень на зазначених підставах, підкріплені судовою практикою, пропонуємо вашій увазі

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 10, жовтень 2012

Одним із прав, наданих роботодавцеві трудовим законодавством, є можливість застосування до працівників заходів дисциплінарного стягнення, до яких стаття 147 КЗпП відносить догану і звільнення. Дисциплінарним стягненням визнається розірвання трудового договору відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 КЗпП, а також пункту 1 статті 41 КЗпП. У статті автор розглядає загальний для всіх вказаних підстав порядок припинення трудових відносин, а детальніше зупиняється на таких поширених підставах звільнення, як пункти 3 і 4 статті 40 КЗпП

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 9, вересень 2012

Припинення трудових відносин за пунктом 2 статті 40 КЗпП у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника посаді (роботі) здійснюється, якщо така невідповідність виникла внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню роботи, а також у разі відмови в наданні працівникові допуску до державної таємниці або скасування такого допуску, якщо виконання покладених на нього обов’язків потребує доступу до державної таємниці. Описані в статті практичні аспекти звільнення доповнено численними прикладами із судової практики

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 8, серпень 2012

У попередніх статтях циклу ми вже зупинялися
на тому, що законодавство наділяє сторони
трудового договору правом одностороннього
припинення трудових відносин. Але таке право
робо то давця більш обмежене законодавчо, ніж
ана логічне право працівника, оскільки трудовий
договір може бути розірваний ним винятково
у випадках, визначених законом, а також із дотриманням установленого порядку. Розгляд підстав ро зірвання трудового договору за ініціативою
ро ботодавця розпочинаємо з порядку звільнення
за пунктом 1 статті 40 КЗпП

Автор: 
Євгенія Каляпіна№ 7, липень 2012

Незважаючи на поширену думку про «безпечність» для роботодавця такої підстави звільнення працівників, як звільнення за власним бажанням, статистика судових позовів, що стосуються практичного застосування цієї підстави, свідчить швидше про протилежне. Найчастіше проблемні ситуації виникають через неправильне визначення строку попередження, а також у зв’язку з правом працівника відкликати заяву про звільнення

Автор: 
Євгенія Каляпінв№ 6, червень 2012

Продовжуємо серію статей, присвячених актуальним питанням теорії і практики звільнення працівників з усіх підстав, передбачених законодавством,
з прикладами судових спорів та алгоритмами дій
щодо звільнення. У цьому номері автор завершує
розгляд порядку припинення трудового договору
у випадках, передбачених статтею 36 КЗпП, зокрема розглядає порядок звільнення працівників у
зв’язку з набранням законної сили вироком суду,
яким працівника засуджено до позбавлення волі
або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження цієї роботи, а також на підставах, передбачених контрактом

Автор: 
Євгенія Каляпіна