ПравоДовідку якої форми про проходження попереднього медичного огляду повинен надати неповнолітній роботодавцю в разі працевлаштування?Чи можна прийняти на посаду, на якій вже працює за суміщенням працівник з доплатою 50 %, ще одного працівника за сумісництвом?Чи можна поділити додаткову соціальну відпустку, що надається за двома підставами, на частини та чи потрібно надавати таку відпустку за минулий рік за підставою, що стала відома лише наприкінці року?Українським законодавством, у т. ч. трудовим, визначено кілька категорій працівників, які мають додаткові пільги та гарантії. Серед них і учасники АТО — достатньо нова категорія працівників, адже з’явилася вона нещодавно через події на сході нашої країни. Для військовослужбовців, поряд із гарантіями у сфері праці, передбачені й гарантії щодо соціального та правового захисту. Отже, про особливості визначених трудовим законодавством гарантій, про які має знати учасник АТО, — у статті

Автор: 
Наталія Панченко


Оскільки з 1 жовтня 2018 р. набуде чинності постанова правління ФССУ «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України» від 19 липня 2018 р. № 12, зміниться й форма заяви-розрахунку на отримання соціальних виплат. Тож у статті автор розглядає строки та спосіб подання нової форми заяви-розрахунку, особливості її оформлення та опрацювання ФССУ, а також виправлення помилок, допущених під час її заповнення

Автор: 
Микола Постернак


Конституцією України кожному працівнику гарантовано право на належні та безпечні умови праці. Якщо усунути шкідливі виробничі фактори неможливо, законодавством передбачено надання певних пільг та компенсацій. Серед них — забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, у т. ч. безоплатним молоком, газованою водою тощо. Про особливості надання працівникам такого харчування — у статті

Автор: 
Ірина Красовська


У статті розглянуто, як здійснюється інформаційне забезпечення користувачів у архіві підприємства, надання архівних документів для роботи в читальному залі та в тимчасове користування поза архівом, а також виконання запитів юридичних та фізичних осіб

Автор: 
Олена Замкова


Час від часу на підприємствах можуть виникати трудові спори, які згідно із законодавством, зокрема статтею 221 КЗпП, мають розглядатися відповідними органами, а саме комісіями по трудових спорах або районними, районними в місті, міськими чи міськрайонними судами. У зв’язку з цим у кадровиків може виникнути запитання: а як створити на підприємстві зазначену комісію, організувати її роботу та які саме трудові спори й на підставі чого вона може розглядати? Відповіді на ці запитання — в статті

Автор: 
Олександр Клименко


Чи вважається сумісництвом робота за трудовим договором приватного підприємця?Чи вважається сумісництвом робота за трудовим договором студентів денної форми навчання?Як діяти, якщо роботодавець на етапі працевлаштування
втратив трудову книжку особи?Як діяти кадровику, якщо перший листок непрацездатності працівниці видали на її колишнє прізвище, а продовжили його вже із зазначенням нового прізвища?Деякі працівники підприємств поєднують виконання трудових обов’язків з навчанням в аспірантурі чи докторантурі. При цьому вони мають певні права, які роботодавець не в змозі порушити. Йдеться про надання творчої відпустки, право на яку мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності. Особливості її надання і розглянуто в статті

Автор: 
Галина Фольварочна


У статті розглянуто нові розміри надбавки за престижність праці, яка встановлюється педагогічним працівникам, визначено категорії працівників, які мають на неї право, та на прикладі конкретної ситуації показано порядок розрахунку заробітної плати педпрацівнику з урахуванням згаданої надбавки

Автор: 
Олена Морева


У статті автор відповідає на запитання щодо того, як має вчинити роботодавець, якщо працівник захворів під час відпустки, на який строк переноситься відпустка в такому разі, як оформлюється тимчасова непрацездатність або відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо працівник перебуває за межами постійного місця проживання, який порядок надання допомоги по тимчасовій непрацездатності й по вагітності та пологах та роз’яснює, за яких умов листок непрацездатності не оплачується

Автор: 
Микола Постернак