Відповіді на запитання№ 8, серпень 2011

Чи містяться в Класифікаторі професій професійні назви робіт у галузі нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії?№ 8, серпень 2011

Сьогодні на заміну ЖЕКам створюються об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Під час проведення зборів виникають запитання щодо штатного розпису об’єднання. Чи є в Класифікаторі професій посади, пов’язані з ОСББ?№ 8, серпень 2011

Чи можна в штатному розписі зазначати оклади в умовних одиницях іноземної валюти?№ 8, серпень 2011

Працівниця, яка працює за основним місцем роботи і за сумісництвом на іншому підприємстві, 12 квітня 2011 р. надала для оплати листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами за основним місцем роботи, а його копію, засвідчену підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи, — за місцем роботи за сумісництвом. Керівник підприємства за місцем роботи за сумісництвом відмовив в оплаті копії листка непрацездатності і запропонував звільнити працівницю 12 квітня 2011 р. у зв’язку з прийняттям на постійну роботу працівника, який не є сумісником.№ 8, серпень 2011

Працівник під час щорічної відпустки перебував на обстеженні в Інституті медицини праці АМН України з метою уточнення наявності патології та встановлення зв’язку захворювання з умовами праці (профзахворювання він отримав на іншому підприємстві). Чи зобов’язане підприємство зберегти працівнику середню заробітну плату та продовжити щорічну відпустку на підставі довідки, наданої Інститутом? Чи замінює така довідка листок непрацездатності та чи є вона підставою для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності?№ 6, червень 2011

Розпорядженням вищестоящої організації, з посиланням на рішення прокуратури, працівника було усунуто від виконання службових обов’язків у зв’язку з відкриттям кримінальної справи. Розпорядження було видано 23 лютого 2011 р. Працівник з 21 по 28 лютого 2011 р. і з 1 по 18 березня 2011 р. перебував на лікарняному. До цього часу його не поновлено на посаді. Чи підлягають оплаті листки непрацездатності в такому випадку?№ 6, червень 2011

Який порядок видачі листка непрацездатності застрахованій особі поза постійним місцем проживання?№ 6, червень 2011

За направленням центру зайнятості безробітний бере участь в оплачуваних громадських роботах на підприємстві, яке уклало з ним строковий трудовий договір. У цей період йому видано листок непрацездатності з 14 до 23 березня 2011 р., який він надав для оплати на підприємство. Страховий стаж працівника, за його словами, оскільки трудова книжка знаходиться в центрі зайнятості, становить шість років. Чи оплачується цей листок
непрацездатності? Якщо так, то як визначити страховий стаж для його оплати?№ 5, травень 2011

Працівнику за рішенням суду призначено щомісячну виплату аліментів у фіксованому розмірі, але іноді його дохід є меншим, ніж визначена сума аліментів. Як слід утримувати аліменти в таких місяцях?№ 5, травень 2011

Працівник виявив бажання платити аліменти на повнолітню дитину, яка навчається у вищому навчальному закладі. На підставі яких документів сплачуються аліменти в цьому випадку, якими нормативними документами слід керуватися?№ 5, травень 2011

Чи існує така посада — виконроб? Якщо ні, то якою назвою можна її замінити?№ 5, травень 2011

Чи обов’язково потрібно розробляти робочі інструкції для працівників робітничих спеціальностей?№ 5, травень 2011

За якої кількості осіб у відділі можна вводити посаду начальника відділу, головного бухгалтера? Чи може бути начальник відділу без підлеглих?№ 5, травень 2011

Якими на сьогодні є умови оплати праці та матеріального забезпечення педагогічних та інших працівників оздоровчих таборів?№ 5, травень 2011

Чи має право на оплату листків непрацездатності іноземець, який проживає в Україні та працює на умовах трудового договору?