Відповіді на запитання№ 5, травень 2011

Чи обов’язково потрібно розробляти робочі інструкції для працівників робітничих спеціальностей?№ 5, травень 2011

За якої кількості осіб у відділі можна вводити посаду начальника відділу, головного бухгалтера? Чи може бути начальник відділу без підлеглих?№ 5, травень 2011

Якими на сьогодні є умови оплати праці та матеріального забезпечення педагогічних та інших працівників оздоровчих таборів?№ 5, травень 2011

Чи має право на оплату листків непрацездатності іноземець, який проживає в Україні та працює на умовах трудового договору?№ 5, травень 2011

Чи підлягають оплаті листки непрацездатності, якщо вони були надані на підприємство працівниками після того, як змінилася назва підприємства у зв’язку з його реорганізацією, а в листках непрацездатності зазначена стара назва підприємства?№ 4, квітень 2011

На підставі яких документів і за якими критеріями присвоюється категорія бібліотекарю навчального закладу? Бібліотекарі проходять атестацію у тому ж порядку, що й педагогічні працівники?№ 4, квітень 2011

Чи встановлюється доплата за класне керівництво вчителям вечірньої школи, навчально-консультаційного пункту?№ 4, квітень 2011

Чи можна встановити директору та заступникам директора школи доплату за класне керівництво, якщо вони працюють не на повну ставку? За радянських часів існував лист № 1/9-433, яким дозволялося встановлення такої доплати. Чи чинний цей лист сьогодні?№ 4, квітень 2011

Чи можна виплатити виконуючому обов’язки ректора нещодавно створеного технічного вищого навчального закладу доплату за науковий ступінь доктора технічних наук і вчене звання професора, а також надбавку за вислугу років?№ 4, квітень 2011

Чи має право отримувати допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку жінка, яка в період відповідної відпустки працює за основним місцем роботи неповний робочий день (6 год. на день) та за сумісництвом (п’ять днів на місяць по 8 год.)?№ 4, квітень 2011

Посадовий оклад жінки, яка працює на державній службі, менше розміру мінімальної заробітної плати. З якого розрахунку слід оплачувати листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо протягом шести календарних місяців перед настанням відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами вона перебувала у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком?№ 3, березень 2011

Як назвати відповідно до Класифікатора професій посаду офіс-менеджера?№ 3, березень 2011

Як правильно назвати посаду: «Завідувач бібліотеки» чи «Директор бібліотеки»? У Класифікаторі професій є тільки «Завідувач бібліотеки», водночас у Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги в разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», затвердженому постановою КМУ від 4 березня 2004 р. № 257, є тільки посада «Директор бібліотеки».№ 3, березень 2011

Чи можна прийняти на посаду майстра особу, рівень освіти якої не відповідає вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик, але в неї є достатній досвід роботи?№ 3, березень 2011

Як правильно внести до трудової книжки назву посади (роботи), яка в Класифікаторі професій наведена в дужках? Наприклад: «Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)». Чи можна записати просто «Санітарка» або «Санітарка-буфетниця»? Що означає «та ін.»?