Відповіді на запитання№ 9, вересень 2015

Після призначення пенсії пенсіонер праце­влаштувався. Які документи він має надати до Пенсійного фонду?№ 9, вересень 2015

Чи має значення факт працевлаштування особи для призначення до її пенсії надбавок?№ 9, вересень 2015

Як змінюється розмір пенсії, якщо особа працює?№ 9, вересень 2015

Чи має значення, працює пенсіонер чи ні? Якщо так, то в яких випадках і як факт працевлаштування (звільнення з роботи) впливає на розмір чи призначення пенсії або нарахування надбавок до неї?№ 9, вересень 2015

Працівник, який працює в режимі неповного робочого тижня (один день на тиждень), надав заяву на відпустку без збереження заробітної плати у на два робочих дні. Як оформити наказ, враховуючи те, що робочі дні працівника відокремлені в часі?№ 9, вересень 2015

Чи можна після звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП у зв’язку із скороченням чисельності працівників прийняти цю ж працівницю на іншу посаду за строковим трудовим договором на час перебування іншої працівниці у відпустці для догляду за дитиною?№ 9, вересень 2015

Жінка була звільнена в поточному році з попереднього місця роботи під час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Наразі вона працює в нового роботодавця та має двох дітей віком до 15 років. Чи має вона право на додаткову соціальну відпустку?№ 8, серпень 2015

Чи передбачено КП професійну назву роботи «Науковий радник»?№ 8, серпень 2015

Як назвати посаду керівника магазину — директор чи керуючий?№ 8, серпень 2015

Який код згідно з КП відповідає посаді «Заступник директора з розвитку»?№ 8, серпень 2015

Чи можна призначити працівника на посаду учня та як правильно це зробити?№ 8, серпень 2015

Працівниця-студентка надала виклик на сесію з 8 до 19 червня та заяву на навчальну відпустку з 15 до 19 червня. Чи не супе­речить законодавству надання навчальної відпустки меншої тривалості ніж зазначено у виклику на сесію?№ 8, серпень 2015

Працівниця, перебуваючи у щорічній відпустці, надала листок непрацездатності для догляду за дитиною. Чи потрібно продовжувати їй щорічну відпустку?№ 8, серпень 2015

Чи вважається робота студента денної форми навчання роботою за сумісництвом?№ 8, серпень 2015

Чи можна прийняти на роботу особу, яка не надає військовий квиток?