Відповіді на запитання№ 4, квітень 2015

Вчитель трудового навчання має вищу непедагогічну освіту.
Чи може йому бути присвоєна кваліфікаційна категорія за нас­лідками атестації?№ 4, квітень 2015

У лютому 2015 р. чоловік досяг віку, який дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу». Стаж державної служби становить 12 років, проте страховий стаж становить лише 34 роки 8 місяців. Чи може він розраховувати на пенсію державного службовця?№ 4, квітень 2015

Чоловіку, який народився 25 березня 1954 р., після досягнення 60 років було призначено пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Він працює на посаді державного службовця, стаж державної служби становить 11 років. За яких умов та після досягнення якого віку він може розраховувати на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу»?№ 4, квітень 2015

На підприємство було прийнято працівника зі строком випробування — три місяці. Чи може підприємство продовжити строк випробування, якщо роботодавець ще не впевнений у професійних якостях працівника? Чи можна встановлювати випробування працівнику в разі переведення на іншу посаду на цьому підприємстві?№ 3, березень 2015

Чоловік отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», до якої йому як інваліду — ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ІІ групи категорії 1 установлено додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю. Чи буде переглянуто розмір додаткової пенсії?№ 3, березень 2015

У липні 2013 р. жінці було призначено пенсію відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у розмірі 80 %. Оскільки після її призначення жінка продовжувала працювати на науковій посаді, виплата пенсії здійснювалася в розмірі, визначеному Законом України «Про загальнообо­в’язкове державне пенсійне страхування». У лютому 2015 р. вона звільнилася з наукової посади. У якому розмірі їй буде призначено наукову пенсію: 60 чи 80 % заробітної плати?№ 3, березень 2015

Яким є максимальний розмір пенсії, призначеної відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»?№ 3, березень 2015

У період роботи на науковій посаді чоловіка визнано інвалідом ІІ групи від загального захворювання. Стаж наукової роботи становить понад 20 років. За яких умов та в якому розмірі чоловік може розраховувати на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»?№ 3, березень 2015

У грудні 2012 р. чоловіку призначено пенсію відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у розмірі 80 % заробітної плати. Після призначення пенсії він відпрацював два роки. Чи має він право на проведення перерахунку?№ 3, березень 2015

У лютому 2015 р. жінка звільнилася з посади державного службовця відповідно до пункту 2 статті 40 КЗпП (за станом здоров’я). До досягнення пенсійного віку залишилося сім місяців. Чи має вона право на дострокове призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу»?№ 3, березень 2015

Як оформити в трудовій книжці три місяці строку випробування, якщо за цей період працівнику не нараховувалася заробітна плата?№ 3, березень 2015

Під час перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною в штатному розписі було змінено назву посади, яку вона обіймає. Як і коли можна відобразити це в трудовій книжці?№ 3, березень 2015

Чи потрібно зазначати в трудовій книжці, що працівник прийнятий на роботу (призначений на посаду) за контрактом?№ 3, березень 2015

Назва посади в трудовій книжці вказується відповідно до штатного розпису чи Класифікатора професій (підприємство недержавної форми власності)?№ 3, березень 2015

Під час прийняття на роботу особа віком 46 років не подає трудової книжки. Які дії кадрової служби? Чи зобов’язане підприємство оформити трудову книжку і в який строк?