Відповіді на запитання№ 10, жовтень 2014

У серпні 2014 р. особа досягла віку, який дає право на призначення наукової пенсії. Стаж наукової роботи становить понад 22 роки, страховий стаж — 37 років. Чи потрібно особі звільнятися з наукової посади для призначення наукової пенсії та в якому розмірі вона буде призначена?№ 10, жовтень 2014

Під час працевлаштування працівника, який до цього змінив уже кілька місць роботи, виявлено помилку на першій (титульній) сторінці його трудової книжки. Чи можна внести виправлення?№ 9, вересень 2014

Чи можливе продовження строку попередження про зміну істотних умов праці і як правильно це оформити?№ 9, вересень 2014

Чи належать до кадрових накази про призначення матеріально-відповідальних осіб та про проведення службового розслідування?№ 9, вересень 2014

Чи потрібно оформляти трудову книжку на практиканта, якщо підприємство уклало
з ліцеєм договір на проходження практики?№ 9, вересень 2014

Чи ведеться трудова книжка на приватного підприємця?№ 9, вересень 2014

Чи можна записати в трудовій книжці працівника: «Прийнято на посаду перекладача», якщо його спеціальність згідно з дипломом — «Викладач англійської мови»?№ 9, вересень 2014

Чи оформляється трудова книжка на аспіранта?№ 7, липень 2014

Чи повинна працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною і хоче звільнитися за власним бажанням, виходити на роботу хоча б на один день?№ 7, липень 2014

Чи може підприємство укласти договір цивільно-правового характеру зі своїм працівником, який перебуває у відпустці?№ 7, липень 2014

Які вимоги до кваліфікації головних бухгалтерів передбачені законодавством? Чи можна прийняти на посаду головного бухгалтера особу без вищої освіти?№ 7, липень 2014

Чи мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності громадяни іноземних держав, які працюють в Україні? Як обчислюється страховий стаж для оплати листків непрацездатності іноземцям?№ 5–6, травень-червень 2014

Молодшій медичній сестрі, яка працює на 1,5 ставки в стаціонарному відділенні медичного закладу, листок непрацездатності оплатили, виходячи зі ставки. Чи правильно це?№ 5–6, травень-червень 2014

Чи зараховується до страхового стажу для оплати листків непрацездатності період проходження альтернативної служби?№ 5–6, травень-червень 2014

Працівники гірничорятувального загону працюють на контрактній основі. Чи можна звільнити голову профспілкового комітету у зв’язку із закінченням строку дії конт­ракту?