Відповіді на запитання№ 7, липень 2014

Чи може підприємство укласти договір цивільно-правового характеру зі своїм працівником, який перебуває у відпустці?№ 7, липень 2014

Які вимоги до кваліфікації головних бухгалтерів передбачені законодавством? Чи можна прийняти на посаду головного бухгалтера особу без вищої освіти?№ 7, липень 2014

Чи мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності громадяни іноземних держав, які працюють в Україні? Як обчислюється страховий стаж для оплати листків непрацездатності іноземцям?№ 5–6, травень-червень 2014

Молодшій медичній сестрі, яка працює на 1,5 ставки в стаціонарному відділенні медичного закладу, листок непрацездатності оплатили, виходячи зі ставки. Чи правильно це?№ 5–6, травень-червень 2014

Чи зараховується до страхового стажу для оплати листків непрацездатності період проходження альтернативної служби?№ 5–6, травень-червень 2014

Працівники гірничорятувального загону працюють на контрактній основі. Чи можна звільнити голову профспілкового комітету у зв’язку із закінченням строку дії конт­ракту?№ 5–6, травень-червень 2014

Працівника звільнено за прогул, але під час звільнення трудову книжку не було видано. Через рік працівник письмово звернувся на підприємство з проханням переслати йому трудову книжку поштою. Як діяти?№ 5–6, травень-червень 2014

Згідно з наказом та заявою працівника йому оформлено відпустку, але в останній день перед відпусткою від працівника надходить звернення про відкликання заяви про надання відпустки. Як бути в цьому випадку, адже відпускні виплачуються за три дні до початку відпустки? Що робити з виплаченими відпускними і які документи потрібно оформити в цьому випадку?№ 4, квітень 2014

Жінка працює лікарем у районній лікарні, у 2016 р. буде виходити на пенсію за віком. Якщо вона оформить відпустку для догляду за онуком до досягнення ним трирічного віку, чи не зменшить це розмір її пенсії? Чи зараховується ця відпустка до страхового стажу і стажу роботи, що дає право на виплату державної допомоги в розмірі 10 пенсій як медичному працівнику?№ 4, квітень 2014

У період з квітня 1992 р. по березень 2001 р. чоловік працював на виборній посаді в органах місцевого самоврядування. Крім того, має 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до посад державних службовців. У квітні 2014 р. досягає віку, який дає право на призначення пенсії державного службовця. Чи матиме він право обирати, за яким законом отримувати пенсію — «Про державну службу» чи «Про службу в органах місцевого самоврядування» і як визначатиметься заробіток для призначення пенсії?№ 4, квітень 2014

Чи видається молоко працівнику, зайнятому на шкідливих роботах одну годину на день? Чи має він право на додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці?№ 4, квітень 2014

Чи має право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці працівник, який працює за сумісництвом у державній установі?№ 4, квітень 2014

З 1 грудня 2013 р. підвищилася мінімальна заробітна плата в Україні. Відповідно, у деяких працівників підприємства (п’ять осіб) також відбудеться підвищення заробітної плати. Чи потрібно затверджувати штатний розпис у новій редакції?№ 4, квітень 2014

Працівника, який працює на підприємстві з неповним робочим днем (4 год. на день), направлено у відрядження з режимом роботи 8 год. на день. Як обчислювати оплату за час відрядження — як за 8 чи як за 4 год. роботи?№ 4, квітень 2014

Як провести в табелі в програмі 1С період листка непрацездатності (для нарахування) по вагітності та пологах (друга дитина) під час перебування працівниці у відпустці для догляду за дитиною (першою) до трьох років?