Відповіді на запитання№ 9, вересень 2014

Чи належать до кадрових накази про призначення матеріально-відповідальних осіб та про проведення службового розслідування?№ 9, вересень 2014

Чи потрібно оформляти трудову книжку на практиканта, якщо підприємство уклало
з ліцеєм договір на проходження практики?№ 9, вересень 2014

Чи ведеться трудова книжка на приватного підприємця?№ 9, вересень 2014

Чи можна записати в трудовій книжці працівника: «Прийнято на посаду перекладача», якщо його спеціальність згідно з дипломом — «Викладач англійської мови»?№ 9, вересень 2014

Чи оформляється трудова книжка на аспіранта?№ 7, липень 2014

Чи повинна працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною і хоче звільнитися за власним бажанням, виходити на роботу хоча б на один день?№ 7, липень 2014

Чи може підприємство укласти договір цивільно-правового характеру зі своїм працівником, який перебуває у відпустці?№ 7, липень 2014

Які вимоги до кваліфікації головних бухгалтерів передбачені законодавством? Чи можна прийняти на посаду головного бухгалтера особу без вищої освіти?№ 7, липень 2014

Чи мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності громадяни іноземних держав, які працюють в Україні? Як обчислюється страховий стаж для оплати листків непрацездатності іноземцям?№ 5–6, травень-червень 2014

Молодшій медичній сестрі, яка працює на 1,5 ставки в стаціонарному відділенні медичного закладу, листок непрацездатності оплатили, виходячи зі ставки. Чи правильно це?№ 5–6, травень-червень 2014

Чи зараховується до страхового стажу для оплати листків непрацездатності період проходження альтернативної служби?№ 5–6, травень-червень 2014

Працівники гірничорятувального загону працюють на контрактній основі. Чи можна звільнити голову профспілкового комітету у зв’язку із закінченням строку дії конт­ракту?№ 5–6, травень-червень 2014

Працівника звільнено за прогул, але під час звільнення трудову книжку не було видано. Через рік працівник письмово звернувся на підприємство з проханням переслати йому трудову книжку поштою. Як діяти?№ 5–6, травень-червень 2014

Згідно з наказом та заявою працівника йому оформлено відпустку, але в останній день перед відпусткою від працівника надходить звернення про відкликання заяви про надання відпустки. Як бути в цьому випадку, адже відпускні виплачуються за три дні до початку відпустки? Що робити з виплаченими відпускними і які документи потрібно оформити в цьому випадку?№ 4, квітень 2014

Жінка працює лікарем у районній лікарні, у 2016 р. буде виходити на пенсію за віком. Якщо вона оформить відпустку для догляду за онуком до досягнення ним трирічного віку, чи не зменшить це розмір її пенсії? Чи зараховується ця відпустка до страхового стажу і стажу роботи, що дає право на виплату державної допомоги в розмірі 10 пенсій як медичному працівнику?